"نمایشگاه دست آوردها وپیشرفتهای چهل ساله درحوزه پزشکی وسلامت" پنجشنبه، 18 بهمن 1397

"نمایشگاه دست آوردها وپیشرفتهای چهل ساله درحوزه پزشکی وسلامت"

حضور دانشکده پرستاری مامایی درنمایشگاه دستآوردها وپیشرفتهای چهل ساله انقلاب اسلامی درحوزه پزشکی وسلامت دراستان کردستان درتاریخ 15و16/ 1397/11 درمحل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دراین نمایشگاه 4 غرفه دانشکده پرستاری ومامایی دررشته های پرستاری ،مامایی ،اتاق عمل وواحدآموزش وکتابخانه حضور فعال داشتند. همچنین جشنواره ترویج زایمان طبیعی توسط دانشکده پرستاری ومامایی وبیمارستان بعثت سنندج درمحل آمفی تئاتر بیمارستان بعثت برگزار گردید.