ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سالتحصیلی96-95 چهارشنبه، 27 اردیبهشت 1396
ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سالتحصیلی96-95
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که ارزشیابی اساتید از طریق آدرس اینترنتی (http://sama.muk.ac.ir) در تاریخ 96/02/27 قابل دسترس می باشد. لذا از کلیه دانشجویان تقاضا می شود با مراجعه به آدرس فوق و  به صفحه اختصاصی خود وارد شوند. سپس با کلیک بر روی دروس ارزشیابی واقع در سمت راست صفحه با نهایت دقت ، فرم ارزشیابی اساتید مربوطه را بطور جداگانه تکمیل و در پایان هر فرم کلید ذخیره را کلیک نمایید. و از تکمیل شدن فرم اطمینان حاصل نمایید. در ضمن با توجه به اجباری شدن به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات ، پرینت و صدور کارت منوط به تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید می باشد.مسئولیت عواقب عدم انجام ارزشیابی(محرومیت از امتحان) بعهده دانشجو می باشد. در صورت هرگونه مشکل با مسئول آموزش دانشکده تماس بگیرید