کشف وضبط بیش ازیک تن موادخوراکی،آرایشی و بهداشتی سه‌شنبه، 21 شهریور 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران درمورخه 96/6/19 بازرسان سلامت محیط مرکزبهداشت طی بازدید یک روزه بیش ازیک تن موادخوراکی،آرایشی و بهداشتی غیر قابل مصرف رارا در سطح عرضه شهرستان کشف وضبط نمودند.دکترآوات کریمی رئیس مرکزبهداشت شهرستان کامیاران بابیان این خبرافزودند:بازرسان سلامت محیط مرکزبهداشت درقالب اکیپ های توسعه وتشدیدبازرسی، همه روزه صبح وعصر ازاماکن تولیدی وعرضه مواد خوراکی،آرایشی و بهداشتی بازدید به عمل می آورند.همچنین ایشان ازشهروندان محترم تقاضانمودند درصورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب رابه صورت تلفنی به سامانه 190گزارش نمایند.