مدیریت و کارکنان

معرفی
 
 

معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی

دکتر سیده پویا مروتی

سمّت

معاونت پژوهشی

مدرک تحصیلی

بورد تخصصی  دندانپزشکی کودکان

شماره تماس

33668770 - 087

 
 

معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگی

سعدا داداشی

سمّت

دبیر شورای پژوهشی دانشکده- مسئول کتاخانه 

مدرک تحصیلی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تماس

33668770 - 087