مدیریت و کارکنان

معرفی
 
 

معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی

دکتر روژین سلیمان زاده

سمّت

معاونت پژوهشی

مدرک تحصیلی

بورد تخصصی  دندانپزشکی کودکان

شماره تماس

33664650 - 087

 
 

معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگی

مهرداد خالدیان

سمّت

دبیر شورای پژوهشی دانشکده

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس

33664659 - 087

 
 

معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگی

مهدی مرادی

سمّت

مسئول کتابخانه دانشکده

مدرک تحصیلی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تماس

31827540 - 087