رهبری

امتحانات


 برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی در نیمسال اول 97-1396

 
برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد در نیمسال اول 97-1396
 
 
 
 مسئول امتحانات
 
 
 
سرکار خانم فریبا ابراهیمی
 
کارشناس آموزش
 
فارغ التحصیل رشته علوم اجتماعی
 
تلفن:   336646540  داخلی  8438
 
ایمیل
fariba_eb@yahoo.com
 

شرح وظایف واحد امتحانات

1-   برنامه ریزی امتحانات و نصب آن در تابلو  اعلانات و سایت دانشکده جهت اطلاع دانشجویان

2-نوشتن دعوتنامه ی اساتید بعنوان ممتحن

3- نوشتن دعوتنامه همکاران بعنوان مراقب

4- تحویل گرفتن سؤال اساتید

5- پرینت گرفتن صورتجلسه امتحانی از سیستم سما

6- سامان دهی به سؤالات امتحانی و صورتجلسات در روزهای معین هر امتحان

7- نظارت بر محل هایی که امتحان در آن برگزار می گردد از نظر تعداد صندلیها و شماره های آن

8- برگزاری امتحانات ترم و میان ترم

9- نظارت بر اجرای امتحانات

10- جمع آوری صورتجلسات امتحانی

11- جمع آوری سؤالات امتحانی پاسخ داده شده و تحویل آن به اساتید

12- چک کردن نمرات درسی از روی کارنامه ی دانشجویان

13- تحویل نمرات از اساتید با مهر و امضای مدیران گروه

14- بایگانی نمرات امتحانی

 15- جمع آوری و بایگانی سؤالات امتحانی و نمرات آن بصورت cd