رهبری

ریاست

 
 
 
  معرفی ریاست دانشکده: 
 

 

سرکار خانم دکترروناک شاهویی 

 

 

مقطع تحصیلی: دکتری

 

رشته تحصیلی:  مامایی

 

آدرس محل کار: سنندج ،خیابان پاسداران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پرستاری و ماماییتلفن دفتر: 08733627636                       نمابر:08733660092

آدرس: کردستان-سنندج- بلوار پاسداران پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
 
پیام ریاست دانشکده:

 

دانشکده پرستاری مامایی یکی از 5 دانشکده دانشگاه علوم پزشکی کردستان و تنها دانشکده پرستاری و مامایی دولتی در استان می باشد که از سال 1365 به عنوان هسته اولیه آموزش عالی در بخش علوم پزشکی شروع به فعالیت نموده است. با تلاش و همت مسئولین، حضور اساتید برتر و کارشناسان خبره ، پرسنل متعهد و دلسوز همواره مسیر تکاملی خود را طی نموده و در حال حاضر حدود560 نفر دانشجوی پرستاری، مامایی و اتاق عمل مشغول به تحصیل می باشند. این دانشکده در سه رشته پرستاری؛ داخلی جراحی ؛ مراقبت های ویژه و مامایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می نماید.

 

دانشکده پرستاری و مامایی با توکل به ذات حق تعالی؛ تقویت و التزام به مبانی اخلاقی اسلامی و ترویج ارزشهای متعالی، اخلاق حرفه ای، معنویت و سلامت معنوی را وظیفه خود دانسته علاوه بر توسعه کمی همواره در صدد ارتقاء خود در زمینه نیروی انسانی، بالینی ، نوآوری های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی می باشد و قصد دارد در سطح ملی و منطقه ای جزء دانشکده های فعال و مؤثر در ارتقاء سلامت جامعه نقش و وظیفه خود را ایفاء نماید.

با توجه به رسالت دانشکده و نیاز کشور نیازمند بسترسازی مناسبتر و قویتری در ابعاد مختلف هستیم و لذا از تمامی مسئولین، اساتید، دانشجویان و همکاران محترم درخواست می شود جهت شکوفایی و پویایی و امکان خدمتگذاری هرچه بیشتر نظرات ارزشمند خویش را مبذول فرمایند.