رهبری

ریاست

 
 
 
  معرفی ریاست دانشکده: 

 

دکتر محمد فتحی متولد 1343 مدرک کارشناسی پرستاری را در سال 1367 و کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلی- جراحی را در سال 1374 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دکتری پرستاری خود را در سال 1394 از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت نموده است. ایشان در رسته های مختلف پرستاری، بهداشتی، درمانی، آموزشی ، اداری و ستادی انجام وظیفه نموده است. در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در واحدهای بالینی، مسؤل بخش، سوپروایزری، مترون ، ریاست بیمارستان و دبیرستان بهیاری خدمت و در سال 1377 به سنندج منتقل و از سال 1380 به عنوان عضو هیئت علمی در گروه پرستاری مشغول انجام وظیفه بوده است. مدیریت داخلی مرکز پزشکی بعثت، رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه و رئیس دانشکده پرستاری مامایی از جمله سوابق اجرایی ایشان می باشد، در طی سال های خدمت؛ وظایف پرستاری،آموزش و پژوهشی خود را ایفاء نموده است که خلاصه آن در CV قابل مشاهده می باشد.

ایمیل :                                                mohamadfathi@muk.ac.ir

Fathi_sanan@yahoo.com

تلفن دفتر: 08733627636                       نمابر:08733660092

آدرس: کردستان-سنندج- بلوار پاسداران پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
 
پیام ریاست دانشکده:

 

دانشکده پرستاری مامایی یکی از 5 دانشکده دانشگاه علوم پزشکی کردستان و تنها دانشکده پرستاری و مامایی دولتی در استان می باشد که از سال 1365 به عنوان هسته اولیه آموزش عالی در بخش علوم پزشکی شروع به فعالیت نموده است. با تلاش و همت مسئولین، حضور اساتید برتر و کارشناسان خبره ، پرسنل متعهد و دلسوز همواره مسیر تکاملی خود را طی نموده و در حال حاضر حدود560 نفر دانشجوی پرستاری، مامایی و اتاق عمل مشغول به تحصیل می باشند. این دانشکده در سه رشته پرستاری؛ داخلی جراحی ؛ مراقبت های ویژه و مامایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می نماید.

 

دانشکده پرستاری و مامایی با توکل به ذات حق تعالی؛ تقویت و التزام به مبانی اخلاقی اسلامی و ترویج ارزشهای متعالی، اخلاق حرفه ای، معنویت و سلامت معنوی را وظیفه خود دانسته علاوه بر توسعه کمی همواره در صدد ارتقاء خود در زمینه نیروی انسانی، بالینی ، نوآوری های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی می باشد و قصد دارد در سطح ملی و منطقه ای جزء دانشکده های فعال و مؤثر در ارتقاء سلامت جامعه نقش و وظیفه خود را ایفاء نماید.

با توجه به رسالت دانشکده و نیاز کشور نیازمند بسترسازی مناسبتر و قویتری در ابعاد مختلف هستیم و لذا از تمامی مسئولین، اساتید، دانشجویان و همکاران محترم درخواست می شود جهت شکوفایی و پویایی و امکان خدمتگذاری هرچه بیشتر نظرات ارزشمند خویش را مبذول فرمایند.