رهبری

معاونت پژوهشی

اسامی

 
 
سرکار خانم دکترروناک شاهویی
 
 
 

 

مقطع تحصیلی: دکتری

 

رشته تحصیلی:  مامایی

 

آدرس محل کار: سنندج ،خیابان پاسداران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پرستاری و مامایی

 

شماره تلفن محل کار:33664654  داخلی :8520


 rshaho@yahoo.com :  آدرس پست الکترونیکی

 

تحصیلات:

 

 

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

شهر

کشور


تاریخ فراغت از تحصیل

دکتری

پوترا

کوالالامپور

مالزی

1389

کارشناسی ارشد

 

علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران

ایران

1372

کارشناسی

علوم پزشکی تبریز

تبریز

ایران

1368

 

 

 

شرح وظایف معاونت پژوهشی دانشکده

 
 

1-    ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش امور پژوهشی دانشکده و توسعه امکانات مورد نیاز جهت انجام طرح های تحقیقاتی

2-     مطالعه و برنامه ریزی در زمنیه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشکده

3-    تشکیل شورای پژوهشی و برگزاری جلسات مربوطه

4-    ارائه خدمات پژوهشی به اعضاء هیئت علمی و محققین ذیربط از قبیل ارائه مشاوره جهت انتخاب عناوین طرح های پژوهشی با توجه به نیازها و اولویت های جامعه، کمک به طراحی طرح های تحقیقاتی پیشنهادی، ارزیابی گزارش پیشرفت و نهایی طرح ها و تأیید آنها در شورای پژوهشی

5-    نظارت و ایجاد هماهنگی در برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی داخل در سطح دانشکده

6-    بررسی و نظارت بر همایش ها و کنفرانس های علمی در سطوح فراتر از دانشکده از طریق هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه

7-    بررس یو جمع آوری مقالات، تألیفات و ترجمه کتب توسط اعضاء هیئت علمی دانشکده و ارسال آنها به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تهیه عملکرد پژوهشی

8-    بررسی و هماهنگی لازم جهت شرکت کلیه اعضاء هیأت علمی و محققین دانشکده در برگزاری کارگاه های روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته، مقاله نویسی، نقدمقالات

9-    نظارت و بررسی وضعیت کتابخانه مستقر در دانشکده، از نظر نیاز موجود گروه های ذیربط

10-هماهنگی و نظارت بر فعالیت های پژوهشی دانشجویان از طریق ارتباط با کمیته پژوهشی دانشجویان در دانشکده و ارائه تسهیلات لازم جهت گسترش امور پژوهشی مربوط بر حسب نیازهای موجود

11-تلاش جهت برقراری ارتباط با دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی به منظور ارائه خدمات پژوهشی

 

 

پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل:

 

 

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیل

نام استاد یا اساتید راهنما

 

KURDISH PREGNANT WOMEN’S EMOTIONS AND THEIR EFFECT ON CHOICE OF DELIVERY METHOD IN SANANDAJ, IRAN

 

PhD

Prof Haliza Binti Mohd Riji

 

بررسی میزان افسردگی و عوامل مرتبط با آن در خانمهایی که تحت عمل بستن لوله های رحم در شهر سنندج قرار گرفته اند (1372)

 

کارشناسی ارشد

دکتر محمود دژکام

 

 

سوابق آموزشی:

 

مؤسسه محل تدریس

مقطع تحصیلی

نوع فعالیت (هر نوع فعالیت آموزشی)

عنوان درس

مدت تدریس

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

*کارشناسی

*کارشناسی ناپیوسته

*کاردانی

 

تدریس تئوری

تدریس بالینی

 

*بارداری و زایمان 1، 2، 3

*بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده

*اخلاق و مقررات مامایی

*بیماریهای داخلی و جراحی و فیزیوپاتولوژی در مامایی

*مدیریت در مامایی

*بهداشت مادر و نوزاد 1،2

*تکنولوژی اطاق عمل دربیماریهای زنان و زایمان

زبان تخصصی

روش تحقیق

 

از سال 1368تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

*کارشناسی

*کاردانی

تدریس تئوری

تدریس بالینی

*بارداری و زایمان 1، 2، 3

*بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده

*اخلاق و مقررات مامایی

*بیماریهای داخلی و جراحی و فیزیوپاتولوژی در مامایی

*بهداشت مادر و نوزاد 1،2

 

5 سال


 
 

سوابق پژوهشی:

 

 

عنوان

 

بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس، بر اضطراب زایمان زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعث شهرستان سنندج در سال 1395

بررسی تاثیر تحریک الکتریکی از راه پوست بر روی شدت درد زایمان در مادران شکم اول مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج 1395-94

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد در خصوص ورزش های دوران بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سنندج در سال 94

بررسی میزان مرگ و میر پری ناتال و عوامل مرتبط با آن در مرکز پزشکی بعثت سنندج طی سال های 94-92

بررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت به حرفه مامایی و عوامل مرتبط با آن در سال 1394

تجربه زنان کرد از خشونت خانگی

تأثیر مشاوره مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر تغذیه انحصاری با شیر مادر و وزن گیری نوزادان نارس

بررسی تاثیر ماساژ پرینه پرینه در دوران حاملگی بر آسیب های پرینه حین زایمان و درد بعد از زایمان در خانمهای مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج، 1392-93

تبین فرآیند مدیریت خطای دانشجویان پرستاری در بالین: یک مطالعه کیفی 1392

بررسی تاثیر ماساژ پرینه طی مرحله دوم زایمان بر میزان پارگیهای پرینه، اپی زیاتومی و درد پرینه در خانمهای نخست زای مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنندج، 1392

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی بعد از زایمان با روش زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج 1391-92

بررسی ارتباط بین روش زایمان و پیامدهای حاملگی در بیمارستانهای سنندج 1391-92

بررسی عوامل مرتبط با موفقیت اینداکشن در بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنندج در سال 1391

دلایل انتخاب زایمان سزارین درخانمهایی که تحت عمل سزارین الکتیو در بیمارستان بعثت سنندج قرار گرفته اند. 91-1390

 

بررسی عوامل استرس زا در اطاق زایمان و مقایسه درجه تنش زایی عوامل از نظر مادران نخست زا و چند زا بیمارستان بعثت در سال 81 1380

 

بررسی میزان اختلالات بلوغ در دختران دانش آموز سالهای دوم و سوم دبیرستانهای شهر سنندج ، سال 1379

بررسی عوارض ناشی از نورپلانت در خانمهای استفاده کننده شهر سنندج ، سال 1374

 

بررسی عوارض IUD  در خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی سمیه شهرستان سنندج سال 1374

 

 

بررسی میزان پذیرش نورپلانت در خانمهای استفاده کننده شهر سنندج در سال 1374

 

 

بررسی عوارض ناشی از نورپلانت در خانمهای استفاده کننده شهر سنندج ، سال 1374

 

 

بررسی میزان آگاهی خانمهای استفاده کننده از وسایل پیشگیری از بارداری از نحوة عملکرد صحیح آن ، سال 1373

 

 

بررسی میزان آگاهی خانمهای حامله مراجعه کننده به درمانگاههای سنندج در مورد مراقبتهای دوران بارداری ، سال 1373

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی:

 

 

Title

 

Journal

 

 

 

Vol

 

No

 

Pages

 

Year

 

Kurdish Women’s Experiences and

 Perceptions of their first Pregnancy.

British Journal of Midwifery

 

18

 

 

10

 

 

650-657

 

 

2010

 

 

Kurdish pregnant women’s feeling: A qualitative study

Midwifery

 

 

27

 

 

2

 

 

113-296

 

 

2011

 

 

“safe Passage” : pregnant Iranian Kurdish women’s choice of childbirth method

Advanced Journal of Nursing (AJN)

 

 

67

 

 

 

10

 

 

 

2079-2292

 

 

2011

 

 

 

Gender differences in test anxiety among students of

guidance schools in Sanandaj, Iran

Wudpecker Journal of Medical Sciences

1

 

 

1

 

 

1-5

 

2012

 

Prevalence of Low Hemoglobin and its Correlation with Maternal Factors and Pregnancy Outcomes in Pregnant Women in Health Centers of Sanandaj in 2009

 

Life Science Journal

 

 

 

10

 

 

 

2S

 

 

 

 

298-303

 

 

 

 

2013

 

 

 

Fears associated with Pregnancy and Childbirth among Kurdish Women in Iran

 

Life Science Journal

 

 

 

10

 

 

 

2S

 

 

 

367-373

 

 

 

2013

 

 

The Effect of Pre Pregnancy Body Mass Index and Gestational Weight Gain on Pregnancy Outcomes

Life Science Journal

 

 

 

 

10

 

 

 

 

6S

 

 

 

662-668

 

 

 

2013

 

 

 

Cervicovaginal Biomarkers and C-reactive Protein Levels in Preterm and Term Labor

 

Life Science Journal

 

 

 

10

 

 

 

 

6S

 

 

 

 

368-371

 

 

 

 

2013

 

 

 

The effect of metformin on the lipid of women with polycystic ovary syndrome: A randomized controlled trial

Journal of public Health and Epidemiology

 

 

8

 

5

 

341-345

 

2013

The effect of maternal body mass index on the delivery route in nuliparous women.

Journal of public Health and Epidemiology

 

 

8

 

 

 

 

5

 

 

 

 

346-350

 

 

 

 

2013

 

 

 

Quality of life among Iranian postmenopausal women participating in a health educational program

 

Chronic Diseases

Journal

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2013

 

 

 

Kurdish women’s preference for mode of birth: A qualitative study

International Journal of Nursing Practice

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2013

 

 

Iranian Kurdish women’s experiences of childbirth: a qualitative study

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

 

 

19

 

 

7

 

 

116-112

 

 

2014

 

The effect of Teasdale’s cognitive therapy on anxiety reduction during pregnancy

International Journal of Humanities and Cultural Studies

 

1

 

-

 

1170-1180

 

2016

 
 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی:

 

 

عنوان

 

 

نام نشریه

 

جلد

 

شماره

 

صفحه

 

سال چاپ

 

بررسی عوامل موثر بر پذیرش نورپلانت به عنوان روش جلوگیری از بارداری در خانمهای استفاده کننده مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج

 

 

نبض

 

 

-

 

-

 

 

-

 

1375

بررسی عوارض ناشی از استفاده نورپلانت در خانمهای شهر سنندج

 

نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 

1376

 

 

مقایسه تاثیر میزوپروستول و دینوپروستول در القای زایمان

حاملگی های ترم

 

مجله پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

تبریز

 

 

34

 

 

5

 

 

40- 35

 

 

 

1391

 

 

 

تجارب آموزش بالینی دانشجویان فارغ التحصیل مامایی: یک مطالعه پدیدار شناسی

 

 

 

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

 

 

 

8

 

 

 

 

1

 

 

2-13

 

 

1392

عوامل مرتبط با قطع استفاده از آی یو دی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی سنندج

 

 

نشریه پرستاری ایران

 

 

26

 

 

82

41-34

 

1392

 

 

تجربه زیسته مادران از انتخاب زایمان سزارین: یک مطالعه پدیدار شناسی

 

 

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران-

 

17

104

10-1

 

1393

ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با روش زایمان

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

36

2

67-62

 

1393

مقایسه پارگی های پرینه در اپی زیاتومی های مدیولاترال معمول و انتخابی در زنان مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنندج، 1390

 

 

مجله زنان، مامایی، نازایی ایران

 

17

 

116

 

14-8

 

1393

 

پیامدهای ختنه در زنان: مروری بر مطالعات موجود

 

مجله علمی – پژوهشی حکیم جرجانی

 

2

1

10-1

1393

بارداری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 1390

 

مجله زنان، مامایی، نازایی ایران

 

17

132

15-10

 

1393

 

مقایسه نگرش پرسنل بهداشتی – درمانی و زنان باردار شکم اول نسبت به روش زایمان واژینال

 

فصلنامه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

 

 

1

 

1

 

47-42

 

1394

 

بررسی میزان آگاهی مادران بستری در بخش بعد از زایمان در مورد منشور حقوق زنان باردار و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای دولتی شهرستان سنندج 1392

 

فصلنامه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

 

 

1

 

2

9-1

1394

 

بررسی روند تغییرات میزان سزارین و علل آن در بیمارستان بعثت سنندج

فصلنامه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

 

 

 

1

 

2

 

36-29

 

1394

 

تجربه دانشجویان پرستاری در زمینه آموزش بالینی: نقش تجربه بالینی مربی

 

نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

 

 

25

 

88

 

 

31-23

 

1394

 

روش زایمان و پیامدهای مادری در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر سنندج 1392

 

 

مجله زنان، مامایی، نازایی ایران

 

 

18

 

185

 

9-1

 

1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله در همایش، کنفرانس و غیره ( داخلی و خارجی):

 

 

عنوان مقاله

نام همایش، کنفرانس

محل ارائه

تاریخ

نوع ارائه

Kurdish pregnant women’s feeling: a qualitative study

سومین همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سلامت

 

یاسوج

 

پوستر

1394

Evaluation of abnormal uterine bleeding among menopausal women in Sanandaj

کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی

تهران

پوستر

1394

 

] Incidence and risk factorsof ovarian cancer in world

کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی

تهران

پوستر

1394

A comparision between approved and rejected therapeutic abortion requests in legal medicine organization of Kurdistan province

 

کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی

 

تهران

 

پوستر

 

1394

بروز نقایص لوله عصبی و نقش اسید فولیک

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

تهران

1394

پوستر

بررسی میزان آگاهی مادران بستری در بخش بعد از زایمان در مورد منشور حقوق زنان باردار و عوامل مرتبط با آن

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

تهران

1394

پوستر

شیوع و برخی پیامدهای بهداشتی ختنه زنان

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

تهران

1394

پوستر

 

عوامل مرتبط با خشونت خانگی در زنان

 

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

 

تهران

 

1394

 

پوستر

 

وابستگی بین سلامت مادر و کودک

 

همایش سراسری خانواده سالم، جمعیت وتوسعه پایدار

 

تهران

 

1393

 

سخنرانی

آیا Bishop score می تواند موفقیت اینداکشن را پیشگویی کند؟

 

 

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

 

 

تهران

 

1393

 

سخنرانی

اینداکشن و خطر زایمانهای سزارین

 

کنگره ملی راهکارهای ارتقای سلامت و کاهش مرگ ومیر مادری

 

 

تهران

 

1393

 

پوستر

Effect of folic acid supplement on the incidence of neural tube defects in Kurdistan Province

 

 

دومین کنگره بین المللی سلامت زنان شیراز

 

 

شیراز

 

 

1392

 

پوستر

بررسی میزان استفاده از مراقبتهای دوران بارداری و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج

 

کنگره بین المللی سلامت زنان ارومیه

 

 

ارومیه

1392

 

پوستر

رابطه وزن زمان تولد نوزادان با BMI مادران بر اساس دستورالعمل WHO در مراجعه کنننه گان به بیمارستان بعثت شهر سنندج

 

کنگره بین المللی سلامت زنان ارومیه

 

 

ارومیه

 

1392

 

سخنرانی

 

بررسی تاثیر روش های شایع پیشگیری از بارداری بر کیفیت زندگی و رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان سنندج

 

 

پنجمین همایش سراسری ارتقاء سلامت خانواده سنندج

 

 

سنندج

 

1392

 

پوستر

 

ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری و روش زایمان

 

 

دهمین کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی ایران

 

 

تهران

 

 

1392

 

sokvhkd

Iranian Kurdish Women’s

Experiences of Childbirth : A Qualitative Study

 

BCGIP

 

 

Istanbul, Turkey

 

 

2013

 

Poster

 

Effect of folic acid supplement on the incidence of neural tube defects in Kurdistan Province

 

دومین سمینار بین المللی سلامت زنان ایران

 

 

شیراز

 

 

1392

 

پوستر

 

Do pregnant Kurdish Women in Iran Prefer Cesarean Delivery?

 

 

The XX FIGO World Congress

of Gynecology and Obstetrics

 

 

 

Roma, Italy

 

 

2012

 

poster

 

‘Safe Passage’: pregnant Iranian

Kurdish women’s choice of childbirth method

 

First Iranian

International Conference on Women’s Health

 

 

شیراز

 

 

1391

 

 

پوستر

 

تجارب فارغ اتحصیلان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از عوامل موثر بر یادگیری بالینی سال، 1389

 

دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی

سنندج

1391

سخنرانی

Fears associated with pregnancy and childbirth among Kurdish women in Iran

دومین گردهمایی بین المللی بارداری ایمن

تهران

1390

پوستر

رابطه شکست روش های پیشگیری از بارداری و ارتباط آن با میزان افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سنندج

سمینار سراسری ارتقا کیفیت در خدمت مراقبتی

سنندج

1390

پوستر

Fears associated with pregnancy and childbirth among Kurdish women in Iran

19th European Congress of Psychiatry

Austria

2011

پوستر

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

 

سمینار سراسری توسعه آموزش پزشکی

سنندج

1389

سخنرانی

Deciding on methods of delivery: emotions during pregnancy among Kurdish women

The 3rd Health Seminar of women Health).

Malaysia

2008

سخنرانی

نگاهی بر سیمای سلامت زنان در کرذستان

سمینار سراسری زنان

سنندج

1384

پوستر

بررسی عوامل استرس زا در اطاق زایمان و مقایسه درجه تنش زایی

سمینار سراسری زنان

سنندج

1384

سخنرانی

میزان آگاهی ماماهای بیمارستان بعثت در مورد سرطان های زنان

همایش منطقه ای سرطان های شایع در منطقه

سنندج

1381

سخنرانی

بررسی عوارض نورپلانت

کنگره مراقبتهای پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران- تهران

1381

پوستر

اخلاق پرستاری و مدیر خدمات پرستاری

همایش اخلاق و قانون در حرفه پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1381

پوستر

شیوع اختلالات بلوغ در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر سنندج

ششمین کنگره بین المللی غدد درون ریز

تهران

1380

سخنرانی

بررسی میزان آگاهی ماماهای سنندج در مورد پاپ اسمیر

اولین همایش سراسری روشهای پیشگیری ، درمان و نوتوانی در سرطانهای شایع زنان

دانشگاه علوم پزشکی اراک

1376

پوستر

بررسی میزان افسردگی و عوامل مرتبط با آن در خانمهایی که تحت عمل بستن لوله های رحم در شهر سنندج قرار گرفته اند.

سومین کنگره سراسری و بازآموزی زنان و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1376

سخنرانی

 

 

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی:

 

نام مجمع

نوع همکاری

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت

انجمن علمی مامایی

عضو

تهران

4 سال

رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مامایی کردستان

رئیس هیئت مدیره

سنندج

از 1393

 

 

تالیف و ترجمه:

 

عنوان کتاب

نوع فعالیت

ناشر

ISBN

تاریخ انتشار

اسامی همکاران

 

 دیابت در حاملگی

 

 

 

 

مامایی، بیماری و بهداشت

 

 

درمان عملی مشکلات مامایی

 

بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده

 

ترجمه

 

 

 

 

ترجمه

 

 

 

ترجمه

 

 

تالیف

 

نظام پرستاری ایران

 

 

نشر کمال

 

 

 

شهر آب

 

 

شهر آب

 

 

1393

 

 

 

 

1385

 

 

 

1385

 

 

1381

 

فریبا رعنایی، فرزانه ظاهری

 

 

 

 

جواهری خسروی،

 

 

خسروی

 

 

ابتکار

 

 

تدریس در کارگاه های مختلف ( آموزشی، پژوهشی و اجرائی):

 

 

نام دوره

 

 

سطح فراگیران دوره

 

محل برگزاری

 

سال

 

مقدمه ای بر تحقیقات کمی

 

دانشجویان مامایی، پرستاری، اطاق عمل

 

سنندج

 

1394

زایمان فیزیولوژیک

اخلاق حرفه ایی

مراقبتهای مامایی دربیماریهای قلبی

مراقبتهای مامایی در بیماریهای آسم

مراقبتهای لیبر و زایمان

مراقبتهای پس از زایمان

فوریت های مامایی

روشهای کاهش درد زایمان

حاملگی های پرخطر

 

 

کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی و پرستاری

 

سنندج، مریوان، یجار، دهگلان

 

 

1394

زایمان فیزیولوژیک

اخلاق حرفه ایی

مراقبتهای مامایی دربیماریهای قلبی

مراقبتهای مامایی در بیماریهای آسم

مراقبتهای لیبر و زایمان

مراقبتهای پس از زایمان

فوریت های مامایی

روشهای کاهش درد زایمان

حاملگی های پرخطر

 

 

کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی و پرستاری

 

 

سنندج، مریوان، بیجار

 

 

1393

زایمان فیزیولوژیک

اخلاق حرفه ایی

مراقبتهای مامایی دربیماریهای قلبی

مراقبتهای مامایی در بیماریهای آسم

مراقبتهای لیبر و زایمان

مراقبتهای پس از زایمان

فوریت های مامایی

روشهای کاهش درد زایمان

حاملگی های پرخطر

 

کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی و پرستاری

 

سنندج – مریوان

 

 

1392

 

 

زایمان فیزیولوژیک

 

 

 

تغذیه با شیر مادر مریوان

 

 

 

زایمان فیزیولوژیک بیمارستان تامین اجتماعی

 

 

زایمان فیزیولوژیک بانه

 

 

زایمان فیزیولوژیک مریوان

 

 

 

 

شوک هموراژیک

 

کارشناس و کارشناس ارشد ، دکترای مامایی و رزیدنت های زنان

 

 

کارشناس و کارشناس ارشد مامایی و پرستاری

 

 

کارشناس و کارشناس ارشد مامایی

 

 

کارشناس و کارشناس ارشد مامایی

 

کارشناس و کارشناس ارشد مامایی

 

 

 

پزشکان، کارشناسان ارشد؛ کارشناسان

 

 

بیمارستان بعثت سنندج

 

 

 

بیمارستان بوعلی مریوان

 

 

 

بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

 

 

بیمارستان بانه

 

 

بیمارستان بوعلی مریوان

 

 

بیمارستان بعثت سنندج

 

 

1391

 

 

 

1391

 

 

 

1391

 

 

1391

 

 

1391

 

 

 

 

 

1391

 

 

احیاء نوزاد

دانشجویان مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی

1391

زایمان فیزیولوژیک

دانشجویان مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی

1391

احیاء نوزاد

دانشجویان مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی

1390

زایمان فیزیولوژیک

دانشجویان مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی

1390

دوره آموزشی شیر مادر

کارشناس

سالن اجتماعات ستاد دانشگاه

1383

تغذیه با شیر مادر

کارشناس

سالن اجتماعات ستاد دانشگاه

1381

تغذیه با شیر مادر

کارشناس

بیمارستان بعثت

1379

تغذیه با شیر مادر

کارشناس

بیمارستان بعثت

1379

احیا نوزاد

کارشناس

دانشکده بهداشت

1378

 

 
 
شرکت در کارگاه ها و سمینار های مختلف:
 

 

نام دوره

 

 

سطح فراگیران دوره

 

محل برگزاری

 

تاریخ

اخلاق در نشر

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1394

تدوین فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1394

طب مکمل و جایگزین و نقش پرستار و ماما در آن

دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1394

مطالعات مداخله ای

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1394

حقوق مالکیت فردی در حوزه پزشکی

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1394

علمی سنجی

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1394

آموزش نرم افزار SPSS

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1394

اخلاق حرفه ای 2

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1394

برنامه غربالگری دوران بارداری

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

 

سنندج

1394

احیاء بزرگسالان

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1394

روشهای Minimal invasiveدر درمان بی اختیاری ادراری

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1394

مراقبت های لیبر و ارزیابی سلامت جنین

کارشناس، کارشناس ارشد، دکتری

سنندج

1394

غربالگری ناهنجاریهای جنین بر اساس پروتکل ملی

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1393

کنفرانس علمی ملی مدیریت ترویج زایمان طبیعی مادران

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1393

آسم و آلرژی

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1393

فوریت های مامایی(خونریزی های پس از زایمان)

کارشناس، کارشناس ارشد، دکتری

سنندج

1393

مراقبت های لیبر و ارزیابی سلامت جنین

کارشناس، کارشناس ارشد، دکتری

سنندج

1393

آشنایی با طب سنتی و کاربرد آن در حوزه بهداشت و ارتقا سلامت زنان

کارشناس، کارشناس ارشد، دکتری

سنندج

1392

بررسی و مقایسه انواع روش های سیتولوژیک تشخیصی سرطان دهانه رحم

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1392

آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک

کارشناس، کارشناس ارشد، دکتری

سنندج

1392

تومورهای پستان

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1392

آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1392

دوره تکمیلی ورزشهای دوران بارداری و پس از زایمان ویژه مربیان کلاسهای آموزشی زایمان

کارشناس، کارشناس ارشد، دکتری

سنندج

1392

انتقال خون در بیماران جراحی

پزشکان متخصص،دکتری، کارشناسان ارشد، کارشناس

سنندج

1392

طب سنتی

 

کارشناس ارشد، دکتری

سنندج

1390

مدیریت رفتارهای پر خطر

کارشناس، کارشناس ارشد، دکتری

تهران

دی ماه23-21/ 1389

سمینار مشاوره سلامت جنسی

کارشناس ، کارشناس ارشد ، دکتری

تهران

دی ماه 14-16 /1389

ماساژ درمانی در بارداری و زایمان

//

تهران

7و8 /مهر ماه 1389

Effective writing

کارشناس ارشد ، دکتری

Malaysia

June 2009

Endnote workshop

//

Malaysia

June 2009

One day Qualitative Seminar

//

Malaysia

November 2008

What you need to know about Qualitative Research

//

Malaysia

November 2008

Doing Qualitative Research

//

Malaysia

September 2007

Aging and National Development

//

Malaysia

November 2006

How to write scientific writing

کارشناس ، کارشناس ارشد

Sanandaj

August 2005

Computer Training

//

Sanandaj

August 2004

Translation Skills

//

Sanandaj

June 2003

Problem Based Learning and Critical Thinking

//

Sanandaj

December 2003

How to develop our lecturing skills

//

Sanandaj

April 2003

How to use power point in medical teaching

//

Sanandaj

November 2002

How to write a scientific article in English

//

Sanandaj

2002

How to collect information from English medical texts

//

Sanandaj

November 2001

How to write CVs, Letters and Recommendation in English

//

Sanandaj

October 2001

مانا

//

سنندج

تیرماه 1384

برنامه ریزی استراتژیک

//

سنندج

خرداد 1382

قوانین مالی و معاملاتی دانشگاهها

//

//

مرداد ماه 1381

اولین همایش کشوری مامایی

//

تهران

فروردین 1381

رویکرد های نوین در آموزش پرستاری و مامایی

//

تهران

بهمن 1380

گارگاه تفکر انتقادی

//

تهران

بهمن 1380

مدیریت جامع کیفیت

//

سنندج

بهمن 1380

سمینار یک روزه مراقبت در منزل

//

سنندج

شهریور 1380

کارگاه طراحی سوالات چند گزینه ای

//

سنندج

تیر1379

کارگاه گزارش نویسی

//

//

اسفند 1378

روش تحقیق کیفی

//

//

بهمن ماه 1378

کارگاه آموزش تدوین طرح درس

//

//

خرداد1377

سمینار سراسری بررسی مسائل آموزش بالینی پرستاری و مامایی

//

همدان

مهر ماه 1374

کارگاه مقدماتی روش تدریس

//

سنندج

اردیبهشت 1374

سمینار سراسری کاربرد تکنولوژی در مامایی

//

تبریز

اردیبهشت 1372

سمینار سراسری بازآموزی بیماریهای زنان و مامایی

//

همدان

مهر ماه 1371

سمینار سراسری سرطان از پیشگیری تا نوتوانی

//

تهران

خرداد ماه 1371

پنجمین سمینار باروری و ناباروری

//

یزد

اردیبهشت 1370


 

همکاری با مجلات علمی:

 

 

نام مجله

 

نوع همکاری

محل انتشار

مدت همکاری

مدیر مسئول فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

سر دبیر مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

 

 

International Journal of Nursing Practice

 

 

 

 

مدیر مسئول

 

 

سر دبیر

 

 

 

 

داور

 

سنندج

 

 

سنندج

 

 

 

 

استرالیا

2سال

 

 

 

از 1390

 

 

 

 

2012

 

 

سرپرستی پایان نامه های دانشجویی:

 

 

نام دانشجو

 

 

عنوان پایان نامه

 

نقش

 

سال

 

اسمر کریمی

 

تاثیر آموزش ذهن آگاهی تیزدل بر اضطراب زایمان

 

مشاور

 

1394

 

پریسا شهبازی

عملکرد جنسی در زنان نابارور و بارور مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1393

مشاور

1393

فرزانه زارعی

بررسی تجربه دانشجویان پرستاری در مورد آموزش دیدن توسط مربیان با تجربه بالینی و بدون تجربه بالینی

مشاور

1392

 

 

 

پست اجرایی:

 

 

عنوان

 

 

مکان فعالیت

 

مدت

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

از 1391

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

3 سال

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

5 سال

مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

12 سال

مدیر گروه مامایی دانشگاه آزاد

دانشگاه آراد اسلامی سنندج

5 سال


 

 

 

عضویت در کمیته ها و شوراها:

 

 

نام کمیته یا شورا

 

 

نوع همکاری با کمیته یا شورا

 

مدت فعالیت

 

شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان

سنندج - عضو

 

از 1394

 

کمیته اخلاق دانشکده

سنندج – عضو

از 1394

 

شورای فناوری دانشگاه

سنندج – عضو

از 1394

 

کارگروه تخصصی مامایی در هیئت اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

سنندج - عضو

از 1394

 

شورای آموزشی دانشگاه

سنندج – عضو

از 1394

 

شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

سنندج - عضو

از 1394

 

هسته آموزشی کلاسهای آمادگی برای زایمان در حوزه بهداشت

سنندج – عضو

از 1393

 

کمیته آموزش مداوم اساتید

سنندج - عضو

از 1392

 

شورای پژوهش در آموزش

سنندج – عضو

از 1392

 

شورای پژوهشی دانشکده

سنندج - عضو

از 1391

 

دبیر شورای پژوهشی دانشگاه

سنندج – دبیر

 

از 1391

 

کمیسیون موارد خاص

سنندج – عضو

از 1391

 

کمیته فرهنگی و اجتماعی دانشکده پرستاری و مامایی

سنندج - عضو

از 1391

 

عضو کار گروه علمی آموزش پاسخگو و جامعه نگر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

سنندج - عضو

از 1389

 

عضو کمیته ارتقاء دانشکده

سنندج - عضو

از 1389

 

عضو هیأت برنامه ریزی و ارزشیابی رشته مامایی

تهران- عضو

2 سال

 

عضو کمیته دانشگاهی اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی بیمارستان

سنندج - عضو

1 سال

 

عضو کمیته آموزش اساتید دانشگاه

//

5سال

 

عضو کمیته پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی

//

2 سال

 

عضو کمیته انتخاب کتاب دانشگاه

//

3 سال

عضو کمیته پیشرفت تحصیلی دانشکده

//

10 سال

مسئول کمیته برگزار کننده امتحانات دانشکده

//

5 سال

عضو اصلی شورای پژوهشی دانشگاه

//

8 سال

عضو شورای تحقیقات باروری

//

1 سال

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان سنندج

//

4 سال

عضو هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی سنندج

//

2 سال

عضو شورای دانشگاه

//

3 سال

عضو شورای برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه

//

1 سال

عضو کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی کردستان

//

5 سال

عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

//

2 سال

 

تقدیر و قدردانی:

 

 

عنوان

 

مرجع اهدا کننده

 

دانشیارپژوهشی نمونه سال 1394

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

استادیار پژوهشی نمونه سال 1392

 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

گرانت پژوهشی

 

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1392