رهبری

فعالیتهای پژوهشی همکاران


ارائه مقالات بصورت سخنرانی و پوستر توسط گروه مامائی در سال 1390

 
 

 محل ارائه

عنوان پوستر سخنرانی

ارائه دهنده

همدان

شیوع هموگلوبین پایین و ارتباط آن با پیامدهای بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سنندج

فریبا رعنائی

اتریش

Fear associated with pregnancy and childbirth among Kurdish woman

Iran

روناک شاهوئی

سنندج

عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان

 

روناک شاهوئی

 

سنندج

 

 

عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان

 

 

فرنگیس خسروی

 

سنندج

 

بررسی خصوصیات یک مدرس خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فرنگیس خسروی

سنندج

 

 

بررسی شیوع خشونت جنسی در بارداری و تاثیر آن برپیامدهای بارداری

 

لیلا هاشمی نسب

سنندج

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت به بیماری ایدز

 

لیلا هاشمی نسب

سنندج

بررسی غربالگری بیماریهای مقاربتی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای شهرستان سنندج

 

لیلا هاشمی نسب

سنندج

 

 

ارزیابی کیفیت محیط آموزشی بالینی از دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی

فریبا رعنائی

 

 ارائه مقالات بصورت سخنرانی و پوستر توسط گروه مامائی در سال 1391
 

محل ارائه

عنوان پوستر سخنرانی

ارائه دهنده

 

ایتالیا

 

 

Study of pre Valence of low hemoglobin and its association with maternal factors and pregnancy out comes in mothers referred to health care centers of Sanandaj

 

فریبا رعنائی

سنندج

آموزش الکترونیکی و عوامل موثر بر آن

فریبا رعنائی

 

سنندج

 

 

 

بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی کردستان نسبت به ایذر

لیلا هاشمی نسب

سنندج

 

بررسی شیوع خشونت جنسی در بارداری و تاثیر ان بر پیامدهای بارداری

 

 

لیلا هاشمی نسب

سنندج

بررسی غربالگری بیماریهای مقاربتی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای شهرستان سنندج

لیلا هاشمی نسب

 

شیراز

 

 

 

“Safe passage”: pregnant Iranian Kurdish women's choice of childbirth method

 

روناک شاهوئی

 

ایتالیا

Do pregnant Kurdish women in Iran prefer cesarean   delivery?

 

روناک شاهوئی

 

سنندج

تجربیات دانشجویا ن فارغ التحصیل مامایی از آموزش بالینی

روناک شاهوئی

 

 
 

 ارائه مقالات بصورت سخنرانی و پوستر توسط گروه مامائی در سال1392

 

محل ارائه

عنوان پوستر سخنرانی

ارائه دهنده

استانبول ترکیه

Iranian Kurdish women’s experience of Child birth a qualitative study

روناک شاهوئی

تهران

 

ارتباط شاخص توده بدنی با روش زایمان

روناک شاهوئی

سنندج

آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد بیماری ایدز

 

فریبا رعنائی

سنندج

مقایسه مجوزهای سقط جنین صادرشده در مرکز پزشکی قانونی استان کردستان قبل و بعد از تصویب قانون سقط در ایران طی سالهای 1379الی 1388

فرنگیس خسروی

ارومیه

 

بررسی رابطه وزن زمان تولد با BMI مادران بر اساس دستورالعمل WHO در مادران مراجعه کننده به مراکزبهداشتی ، درمانی شهر سنندج

لیلا هاشمی نسب

سنندج

بررسی تاثیر روشهای شایع پیشگری از بارداری بر رضایت جنسی و کیفیت زندگی مادران مراجعه کننده به مراکزبهداشتی ، درمانی شهر سنندج

لیلا هاشمی نسب

سنندج

بررسی تاثیر کاندوم بررضایت جنسی مردان تحت پوشش مراکزبهداشتی ، درمانی شهر سنندج

 

لیلا هاشمی نسب

سنندج

مراقبت های دوران بارداری و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی ، درمانی شهر سنندج

لیلا هاشمی نسب

استانبول ترکیه

 

Breast cancer screening practices among Kurdish women in Sanandaj Iran

فریبا ابتکار

سنندج

 

 

بررسی شناخت و نگرش مردان شهرستان سنندج نسبت به PMC

فریبا ابتکار


 ارائه مقالات بصورت سخنرانی و پوستر توسط گروه مامائی در سال1393

 

محل ارائه

عنوان پوستر سخنرانی

ارائه دهنده

اصفهان

Iranian Kurdish women's experiences of child birth: a qualitative study

 

روناک شاهوئی

تهران

ایا نمره بیشاب می تواند موفقیت اینداکشن را پیشگوئی کند؟

روناک شاهوئی

تهران

 

اینداکشن و خطر زایمان سزارین در حاملگیهای ترم

روناک شاهوئی

 

تهران

 

 

بررسی تاثیر سوء مصرف مواد بر رفتارهای دلبستگی مادران به نوزادان

 

لیلا هاشمی نسب

مشهد

 

تجارب مادران کرد نخست زا از ساعات اول پس از زایمان، یک مطالعه کیفی

فریبا ابتکار

اصفهان

Kurdish first time fathers experiences of their partner's pregnancy and childbirth

فریبا ابتکار

تهران

Emotional health complications related induced abortion of Kurdish women in Sanandaj Iran: a qualitative study

فریبا ابتکار

مشهد

Reasons and emotional health complications related to induced abortion of kurdish women in Sanandaj Iran a qualitative stud

فریبا ابتکار


 
ارائه مقالات بصورت سخنرانی و پوستر توسط گروه مامائی درسال 1394
 

ارائه دهنده

عنوان پوستر سخنرانی

محل ارائه

فریبا ابتکار

Emotional experiences of Iranian women with Mayer Rokitansry kuster – hauser syndrome: a qualitative study

شیراز

روناک شاهویی

Evaluation of abnormal bleeding among menopausal women in Sanandaj

تهران

کژال حسامی

A comparison between approved and rejected therapeutic abortion requests in legal medicine organization of Kurdistan province

تهران

روناک شاهویی

kurdish pregnant women s feeling : qualitative study

یاسوج

فرزانه ظاهری

Incidence and risk factors of Ovarian cancer in world

تهران

روناک شاهویی

اخلاق حرفه ای چیست ؟

تهران

روناک شاهویی

وابستگی بین سلامت مادر و کودک

 

تهران

لیلا هاشمی نسب

بروزNTD و نقش اسید فولیک در آن

تهران

 

لیلا هاشمی نسب

بررسی میزان آگاهی زنان باردار از منشور حقوق بیمار

تهران

روناک شاهویی

خشونت خانگی علیه زنان : مروری بر پیامدهای آن

تهران

فرزانه ظاهری

شیوع و برخی پیامدهای بهداشتی ختنه زنان

تهران

فرزانه ظاهری

شیوع و فاکتورهای خطر سرطان تخمدان در دنیا : یک مقاله مروری

تهران

 

ارائه مقالات بصورت سخنرانی وپوستر توسط گروه پرستاری در سال 1390

 

محل ارائه

عنوان پوستر سخنرانی

ارائه دهنده

اراک

بررسی تاثیر تدریس غیر مستقیم بر میزان آگاهی از سایکوفارماکولوژی پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی بیمارستان قدس

نازیلا علیایی

سنندج

بررسی مقایسه ای تفکر انتقادی و عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی سنندج

نازیلا علیایی

سنندج

بررسی راهکارهای جهت مقابله با عوارض شیمی درمانی

ماریا کلهر

اراک

بررسی تاثیر مراقبت کانگرویی بر شاخصهای رشدی مدت زمان تغذیه با شیر مادر و اقامت بخش نوزادان نارس بیمارستان بعثت سنندج

نازیلا علیایی

سنندج

بررسی دانش ، نگرش و عملکرد مردان در مورد پیشگیری از سرطان پروستات

ماریا کلهر

سنندج

رابطه توانایی تفکر انتقادی و مهارت تصمیم گیری بالینی دانشجویان پرستاری در کارآموزی کودکان

نازیلا علیایی

سنندج

 

بررسی تاثیر کارگاه آموزش مهارتهای ارتباطی پرستاران بر رضایتمندی بیماران از نحوه برقراری ارتباط

نازیلا علیایی

سنندج

 

 

بررسی کیفیت گزارش پرستاری مندرج در پرونده های بیماران بستری در بخشهای روانپزشکی بیمارستان قدس و ارتباط آن با واقعیت

نازیلا علیایی

سنندج

اولین ارزیابی درونی گروه آموزشی اتاق عمل کارائی اثر بخش و بهروری در جهت ارتقا کیفیت آموزشی

سیمین نزاریان

سنندج

بررسی مشکلات مربوط به برنامه ریزی و محیط آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری

سیمین نزاریان

سنندج

تغییرات آموزش پرستاری در آمریکا در دهه اخیر

سیمین نزاریان

سنندج

مقایسه عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامائی

 

گلرخ مریدی

سنندج

بررسی عوامل استرس زا آموزش بالینی از دیدگاه  دانشجویان پرستاری ، مامائی و اتاق عمل

گلرخ مریدی

تهران

مقایسه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی و کودک سالم

گلرخ مریدی

اصفهان

رابطه سطح تنش و میزان پایبندی به نماز در مددجویان مبتلا به پرفشاری خون

گلرخ مریدی

سنندج

چگونگی استفاده از رایانه و تأثیر آن بر سلامت افراد خانواده

گلرخ مریدی

سنندج

دیدگاه کودکان مبتلا به آسنپم در مورد کیفیت زندگی

گلرخ مریدی

گلستان

مفهوم سلامت از دیدگاه بیماران دیابتی- یک مطالعه کیفی

گلرخ مریدی

سنندج

بررسی ارتباط بین ژنژیویت و سن و وزن هنگام تولد

 

عهدیه پرهیزکار

سنندج

بررسی الگوی تغییرات ریتم شبانه روزی در وقوع بیماریهای ایسکمیک قلب در بیماران بستری در بخش CCU مرکز پزشکی توحید

محمد زاهد رخزادی

سنندج

وبا شبکه مراقبتی بیماری با تاکید بر نقش پرستاری

محمد فتحی

سنندج

بررسی نقشهای پرستاران بر کیفیت ارائه مراقبتهای پرستاری

شعله شامی

تهران

بررسی اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فراست اردلان

سنندج

میزان دانش و بکار گیری و روش پیشگیری اورژانسی از بارداری در زنان متاهل شهر سنندج

کامبیز ذهنی

سنندج

بررسی میزان آگاهی از علم آرگونومی در بین پرسنل آتاق عمل در بیمارستانهای آموزشی شهرستان سنندج

سیمین نزاریان

سنندج

بررسی مفهوم شادکامی و رابطه آن با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی ، درمانی سنندج

ماریا مریم کلهر

سنندج

مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان کارآموزی و کارآموزی در عرصه سنندج

شهناز خالدی

 

 

ارائه مقالات بصورت سخنرانی وپوستر توسط گروه پرستاری در سال 1391

 

ارائه دهنده

عنوان پوستر سخنرانی

محل ارائه

سیمین نزاریان

بررسی تاثیر فاکتورهای غذایی بر بروز توده های بد خیم پستانی در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی استان کردستان سال 88-89

شیراز

سیمین نزاریان

بررسی عوامل استرس زای آموزش بالینی دانشجویان اتاق عمل

سنندج

نازیلا علیایی

تفکر انتقادی : ارتباط آن با عزت نفس دانشجویان پرستاری پوستر

سنندج

گلرخ مریدی

مقایسه عوامل تسهیل کننده و باز دارنده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری کارآموز وکارورز در عرصه دانشکده پرستاری و مامایی سنندج

سنندج

گلرخ مریدی

دیدگاه کودکان مبتلا به آسم در مورد کیفیت زندگی

سنندج

گلرخ مریدی

بررسی و مقایسه دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در رابطه با عملکرد موثر مربیان آموزش بالینی در سال 1390

سنندج

گلرخ مریدی

مفهوم سلامت از دیدگاه بیماران دیابتی یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی

گلستان

محمد فتحی

 

معنویت ومراقبت در سرطان

 

سنندج

 

محمد فتحی

 

نیازهای آموزشی و نقش پرستار در آلرژی غذایی

سنندج

مارلین اردلان

بررسی مقایسه ای تاثیر کاربرد لاگ بوک در میزان رضایت دانشجویان پرستاری در عرصه از ارزشیابی به عمل آمده در دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال91

سنندج

 

 

مارلین اردلان

بررسی ارتباط عمل به باورهای دینی و خودکارآمدی در سالمندان در سال 91

کرمانشاه

 

مارلین اردلان

بررسی تجربه سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن از دعا و نیایش

 

کرمانشاه

 

نسرین علیرمائی

Studying level of knowledge about type 1 diabetes and its relationship with demographic in nurses to hygienic and medical centers in Sanadaj city in 2007

آتن

 

نسرین علیرمائی

 

Study of relationship between cerebrovascular clients referred to Tohid hospital

تهران

 

نسرین علیرمائی

 

ارتباط بین میزان افسردگی و چگونگی گذراندن اوقات فراغت در افراد سالمند

گلستان

نسرین علیرمائی

 

آموزش سلاح قوی در برابرایذر

 

تهران

نسرین علیرمائی

تاثیر مشاوره گروهی بر روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان مشروطی

سنندج

ماریا مریم کلهر

آموزش بالینی و مشکلات مربوط به آن

سنندج

ماریا مریم کلهر

بررسی وضعیت شادکامی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی ، درمانی سنندج 1390

رشت


ارائه مقالات  بصورت سخنرانی و پوستر توسط گروه پرستاری در سال 1392
 
 

ارائه دهنده

عنوان پوستر سخنرانی

محل ارائه

نسرین علیرمائی

ارتباط سن با سلامت روان بیماران مبتلا به سل ریه

سنندج

گلرخ مریدی

بررسی رابطه عوامل مرتبط با تولد درکودکان مبتلا به آسم بستری در بخش کودکان بیمارستان بعثت شهرستان سنندج 91

تهران

عهدیه پرهیزکار

مقایسه سلامت روان دانش آموزان دختر و پسر در سال 90

سنندج

نازیلا علیایی

بررسی رضایتمندی زناشوئی زنان متاهل شهرستان سنندج

سنندج

مارلین اردلان

بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندی

سنندج

فراست اردلان

عملکرد مادران در پیشگیری از بروز حوادث کودکان مراجعه کننده به بخشهای اورژانس بیمارستانهای آموزشی علوم پزشکی کردستان

سنندج

ماریا کلهر

بررسی ارتباط بین میزان رضایتمندی از زندگی زناشوئی با برخی علائم شبه جسمی در زنان شهرستان سنندج

سنندج

سیمین نزاریان

بررسی تاثیرمصرف سبزیجات ، چربی و میوه ها بر بروز سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزش شهر سنندج

سنندج

کامبیز ذهنی

بررسی وضعیت واکسیناسیون و ایمنی نسبت به هپاتیت ب در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1391

 

سنندج

سینا ولیئی

تبیین مفهوم تاب آوری خانواده(family resilience )

مروری بر مطالعات

سنندج

 

 

سینا ولیئی

 

تحلیل ویژگیهای شغلی راهکاری در جهت نیل به سوی پرستاری جامعه نگر

 

کاشان

شعله شامی

بررسی تغذیه دختران نوجوان دبیرستان در پیشگیری از پوکی استخوان

سنندج


ارائه مقالات بصورت سخنرانی وپوستر توسط گروه پرستاری در سال 1393

 
 

محل ارائه

عنوان پوستر سخنرانی

ارائه دهنده

 

اصفهان

 

Exploration the process of confrontation with nursing error critical care units : model development

سینا ولیئی

تهران

ارتباط نشانگرهای بالینی با مدت زمان مصرف داروئی آنتی TB در مبتلایان به سل ریه

نسرین علیرمائی

تهران

 

ارتباط کانسر پستان با فاکتورهای باروری در زنان

 

 

عهدیه   پرهیزکار

اصفهان

ارتباط هموگلوبین مادران باردار با شاخصهای رشد نوزاد

عهدیه   پرهیزکار

همدان

بررسی وضعیت اجرائ دستورالعملهای پرستاری مبتنی بر شواهد از دیدگاه پرستاران سال 93

مارلین اردلان

سبزوار

بررسی فرهنگ کلاسی دانشجویان علوم پزشکی کردستان

فراست اردلان

 

همدان

 

بررسی اسیبهای اسکلتی ، عضلانی ناشی از کار در پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی شهر سنندج

سیمین نزاریان

اصفهان

بررسی تاثیر میوه و سبزیجات بر بروز توده های پستانی

سیمین نزاریان

 

سنندج

 

نقش مراقبتهای پرستاری در درمان آسم

سینا ولیئی

 

تهران

 

چالشهای قضاوت و تصمیم گیری بالینی در خود مراقبتی بیمار در شرایط حاد و اورژانس

جمال صیدی

تهران

تببین موانع گزارش خطاهای پرستاری از دیدگاه پرستاران : یک مطالعه کیفی

سینا ولیئی

سنندج

تبیین عوامل اثر گذار بر انتقال دانش در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

سعید امینا


 ارائه مقالات بصورت سخنرانی وپوستر توسط گروه پرستاری در سال 1394

 

محل ارائه

عنوان پوستر سخنرانی

ارائه دهنده

کره جنوبی

Sexual health education effect on the married women : quality of life : A clinical trial

سینا ولیئی

کره جنوبی

Confrontation with nursing errors in critical care units : A grounded theory study

سینا ولیئی

تهران

Uncertainty and hope : Experiences of patients cancer

محمد فتحی

 

تهران

The nurse   role in the individual and family decision making for transplanted kidney donation : a qualitative study

جمال صیدی

تهران

Chronic obstructive pulmonary disease factors in men and women Sanandaj

 

جمال صیدی

سنندج

 

بررسی بهترین دانش موجود و ارتباط آن با تجربه بالینی ارزشهای بیمار

نسرین علیرمائی

سنندج

بررسی حجم کاری و ارتباط آن با ویژگیهای فردی پرسنل شاغل در بخشهای ویژه مرکز پزشکی توحید

نسرین علیرمائی

تهران

ارتباط نمایه توده بدن با تعداد حاملگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج

 

نسرین علیرمائی

ترکیه

همبستگی بین مراقبتهای بارداری با افزایش وزن زنان باردار

 

نسرین علیرمائی

تهران

ارتباط کانسر پستان با فاکتورهای باروری در زنان

عهدیه پرهیزکار

تهران

بررسی تاثیر مداخلات آموزش رفتارهای خود مراقبتی بر میزان آگاهی نگرش و عملکرد بیماران سالمند مبتلا به نارسائی قلبی بستری در بخشهای قلب بیمارستان توحید

مارلین اردلان

تهران

خود مراقبتی در بیماریهای مزمن

 

مارلین اردلان

سنندج

 

 

تبیین راهکارهای پیشگیری از رخداد مجدد خطای پرستاری : یک مطالعه کیفی

 

سینا ولیئی

تهران

تجربه جراحی برداشتن پروستات از راه پیشابراه در مردان مبتلا به هایپر پلازی خوش خیم پروستات : یک مطالعه کیفی

 

سینا ولیئی

تهران

تببین دیدگاه بیماران ایرانی از حقوق بیمار : یک مطالعه کیفی

سینا ولیئی

زنجان

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

سینا ولیئی

سنندج

کیفیت زندگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان

سینا ولیئی

سنندج

بکارگیری مدل همکار آموزش بالینی جهت ارتقاء مهارتهای بالینی دانشجویان ترم هفتم پرستاری

Clinical teaching assocate=cat

ماریا مریم کلهر

 

ارومیه

 

پیامدهای چاقی در نظام سلامت : چاقی و خطرات همراه در مدیریت عفونتها

سعید امینا

تهران

چالش های پیش روی آموزش ابتدائی در 10 سال آینده

سعید امینا

تهران

تربیت جنسی با رویکرد اسلامی ، قرآنی

سعید امینا

تهران

مدیریت و رهبری آموزشی

سعید امینا

تهران

مدل خود مراقبتی مزمن در دیابت

محمد فتحی

تهران

مفاهیم اساسی اخلاق در پرستاری

محمد فتحی

اهواز

تبیین نقش خانواده در توجه نوجوانان به نماز (رکن سلامت معنوی) یک مطالعه کیفی

جمال صیدی