سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

کارگاه آموزش اساتید وهمکاران

 

 

برگزاری دوره های کوتاه مدت (60ساعته ) آموزش مربیگری کلاسهای آمادگی
 
برای زایمان فیزیولوژیک توسط همکاران گروه مامایی
 

سال

تعداد دوره

محل ارائه

1391

یک دوره

بیمارستان بعثت سنندج

1392

یک دوره

بیمارستان تامین اجتماعی سقز

1393

 

چهار دوره

 

بیمارستان تامین اجتماعی سنندج  ،معاونت بهداشتی سنندج ،انجمن علمی مامایی کردستان

1394

یک دوره

انجمن علمی مامایی کردستان


لیست کارگاههای برگزار شده توسط همکاران گروه پرستاری دانشکده در سال 90

 

محل ارائه

عنوان کارگاه

سنندج

کارگاه مهارتهای ارتباط موثر در کار بالینی

دهگلان

کارگاه مهارتهای ارتباط موثر در کار بالینی

سنندج

کارگاه احیاء بزرگسالان

سنندج

کارگاه ESI در بیمارستان تامین اجتماعی

سنندج

مراقبت های پرستاری در سرطان پستان

دهگلان

مراقبت های پرستاری در سرطان پستان

دهگلان

مراقبت از کودک مبتلاء به مشکلات تنفسی

سنندج

مراقبت های پرستاری در بیماریهای داخلی

سنندج

استاندارهای مهارتهای پرستاری

سنندج

گزارش نویسی جهت پرسنل جدید الاستخدام

سنندج

مراقبت های پرستاری در بیماریهای عضلانی حرکتی

سنندج

سمینار مراقبت از زخم

سنندج

مراقبت های پرستاری در بیماریهای داخلی

قروه

گزارش نویسی

 

لیست کارگاههای برگزار شده توسط همکاران گروه مامایی دانشکده  در سال 91
 

محل ارائه

عنوان کارگاه

مریوان

تغذیه با شیر مادر (دو روزه)

بانه

زایمان فیزیولوژیک (دو روزه)

سنندج

زایمان فیزیولوژیک (دو روزه)


 

لیست کارگاههای برگزار شده توسط همکاران گروه پرستاری دانشکده  در سال 91

 

 محل برگزاری

 عنوان کارگاه

سنندج

مراقبت های پرستاری در بیماری های داخلی

سنندج

مراقبت های پرستاری در بیماری های داخلی

قروه

کارگاه گزارش نویسی

سقز

ایدز و مراقبت های پرستاری

دهگلان

کارگاه آموزشی تریاژ

دهگلان

کارگاه آموزشی پایش پیشرفته پرستاری

سنندج

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

قروه

تفسیر و خواندن نوار قلب

سنندج

کارگاه مانا

سنندج

گزارش نویسی

دهگلان

مراقبت های پرستاری بیماری های اعصاب مرکزی

سنندج

مراقبت های پرررستاری از بیماران جراحی شده

دهگلان

کارگاه  مهارتهای ارتباطی

سنندج

آریتمی و خواندن سریع EKG

سنندج

کارگاه مراقبت های قبل و بعد از عمل


لیست کارگاههای برگزار شده توسط همکاران گروه پرستاری دانشکده در سال 92

 

محل ارائه

عنوان کارگاه

سنندج

مهارتهای ارتباطی در محیط پر تنش

سنندج

کارگاه آموزشی آماده نمود ن بیماران قبل از جراحی

سنندج

کارگاه روش کار در اتاق عمل

سنندج

کارگاه آموزشی آشنائی با مفاهیم پرستاری

سنندج

کارگاه احیا ء بزرگسالان

سنندج

کارگاه تزریقات

سنندج

گزارش نویسی

سنندج

مراقبت های پرستاری در بیماری های تنفسی

سنندج

بیماریهای سیستم عصبی

سنندج

کنترل عفونتهای بیمارستانی

سنندج

بیماریهای داخلی (سرطان)و مراقبتهای پرستاری از آن

سنندج

گزارش نویسی

سنندج

مراقبت های پرستاری اختلالات سیستم حرکتی

سنندج

کارگاه مقدماتی روش تحقیق کیفی

سنندج

باز کردن راههای هوائی در نوزادان و بزرگسالان

سنندج

کارگاه ارتوپدی و مراقبتهای پرستاری

سنندج

آموزش کنترل عفونت

سنندج

آموزش آشنائی با مفاهیم پرستاری – سالمندی

سنندج

پیشگیری تا نوتوانی (آشنائی با مفاهیم )

سنندج

مراقبت های پرستاری در بیماریهای مزمن


 

لیست کارگاههای برگزار شده توسط همکاران گروه مامایی دانشکده  در سال 92

 

محل ارائه

عنوان کارگاه

دهگلان

اورژانسهای مامائی

سنندج

حاملگیهای پرخطر

سنندج

دوره آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک معاونت درمان

سنندج

دیابت در بارداری

سنندج

بیماریهای زنان و مراقبتهای مربوطه

سنندج

اختلالات جنسی و نقش ماما

سنندج

تغذیه با شیر مادر

سنندج

طب سنتی در مامایی

سنندج

زایمان فیزیولوژیک

سنندج

مراقبتهای لیبر و ارزیابی جنین


لیست کارگاههای برگزار شده توسط همکاران گروه پرستاری دانشکده  در سال 93

محل ارائه

عنوان کارگاه

سنندج

کارگاه مهارتهای ارتباطی در بخش روان

سنندج

سرطان مری و معده بر اساس فرایند پرستاری و تاکید بر آموزش بیمار

سنندج

روش کار در اتاق عمل

سنندج

سرطان مری و معده بر اساس فرایند پرستاری و تاکید بر آموزش بیمار

سنندج

روش تحقیق

سنندج

آموزش نوین اداره و مراقبت از زخم

سنندج

مفاهیم پرستاری

سنندج

زخم فشاری و مراقبت از آن

سنندج

کنترل عفونت در بخش ویژه

سنندج

کنترل عفونت در بخش ویژه

سنندج

مدیریت اجرائی انگیزشی در کارکنان

سنندج

مدیریت تضاد و نظارت و کنترل ارزشیابی عملکرد کارکنان

سنندج

مدیریت اجرائی انگیزشی در کارکنان

سنندج

چگونگی ارزشیابی عملکرد کارکنان

سنندج

پیشگیری تا نوتوانی (آشنائی با مفاهیم )

سنندج

مراقبت های پرستاری در بیماریهای مزمن

سنندج

مفاهیم داروشناسی


 

لیست کارگاههای برگزار شده توسط همکاران گروه مامایی دانشکده  در سال 93

 

محل ارائه

عنوان کارگاه

سنندج

کارگاه زایمان فیزیولوژیک

سنندج

بیماریهای داخلی در مامائی (آسم ، صرع ، اعتیاد)

سنندج

مراقبت های لیبر و ارزیابی سلامت جنین

سنندج

فوریتهای مامائی (دو دوره)

سنندج

خونریزی های مامائی (دو دوره)

سنندج

بیماریهای زنان و مراقبت های مربوطه(دو دوره)

سنندج

غربالگری ناهنجاریهای جنین بر اساس پروتکل ملی

سنندج

اختلالات جنسی در زنان

سنندج

حاملگی های پر خطر

سنندج

بیماریهای داخلی در دوران حاملگی (قلب ،دیابت ،کبد)

سنندج

مراقبتهای پرستاری بعد از جراحیهای زنان

سنندج

اخلاق و مقررات مامایی

سنندج

آشنایی با بیمارستان دوستدار مادر و زایمان فیزیولوژیک

سنندج

حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر

سنندج

روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان

سنندج

مراقبتهای حین و بعد از زایمان

بیجار

بارداری های پر خطر

بیجار

آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک

سنندج

مدیریت تروما در مامایی


لیست کارگاههای برگزار شده توسط همکاران گروه پرستاری دانشکده در سال94

 

محل ارائه

عنوان کارگاه

سنندج

نحوه مراقبت از بیمار بیقرار در بخش ویژه

سنندج

پوزیش های مختلف در بخش ویژه

سنندج

درد درمانی در بیماران با سطح هوشیاری پایین

دهگلان

مدیریت بحران

دهگلان

مراقبت های پرستاری در مسمومیت ها

سنندج

اخلاق در پرستاری

سنندج

کنترل عفونتهای بیمارستانی در اتاق عمل

سنندج

اصول زیر بنائی تحقیقات کیفی

سنندج

اخلاق حرفه ای در پرستاری

سنندج

روش های کنترل و ثبت داده ها در مطالعات کیفی

سنندج

اخلاق در مطالعات کیفی

سنندج

کاربرد رویکردهای کیفی

سنندج

اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی

 

لیست کارگاههای برگزار شده توسط همکاران گروه مامایی دانشکده در سال1394

محل ارائه

عنوان کارگاه

سنندج

طب مکمل و جایگزین  در مامایی

سنندج

سالمندی و مراقبتهای مربوط

سنندج

کارگاه روش تحقیق کیفی

سنندج

مراقبت های مامایی از خانم باردار با بیماریهای قلب،دیابت ، کبد

سنندج

مراقبت های مامایی از خانم باردار با بیماریهای صرع،اعتیاد،آسم

سنندج

زایمان فیزیولوژیک

سنندج

بیماریهای زنان و مراقبتهای مربوطه

سنندج

اخلاق و مقررات مامایی

سنندج

مراقبتهای لیبر و ارزیابی سلامت جنین

سنندج

حاملگیهای پر خطر

سنندج

خونریزیهای نیمه اول و دوم حاملگی

سنندج

مراقبت های حین و بعد از زایمان طبیعی

سنندج

خونریزیهای پس از زایمان

سنندج

مراقبتهای پرستاری بعد از جراحی زنان

مریوان

فوریت های مامایی

مریوان

مراقبت های حین و بعد از زایمان طبیعی

سنندج

روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان

مریوان

کارگاه مراقبتهای لیبر و ارزیابی سلامت جنین

مریوان

کارگاه زایمان فیزیولوژیک(سه دوره)

سنندج

کارگاه بیماری های عفونی در مامایی

   
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS