رهبری

کمیته تحقیقات دانشجویی

 
مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی:
جناب آقای دکتر سینا ولیئی
 
 


کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان،

واحدی است که تحت نظارت معاونت محترم پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوئی- دانشگاه براساس رسالت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقای سطح علمی پژوهشی دانشجویان براساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با اهداف ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان، ایجاد فرصت برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشجویان، ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی دانشجویان، تربیت پژوهشگران آینده کشور، ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی و ایجاد زمینه به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان فعالیت می نماید.

 

انتخابات اعضای این کمیته در مورخه 29 اردیبهشت 1394 همزمان با انتخابات کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه برگزار شد.
 
 

نتایج نهائی انتخابات کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده پرستاری و مامائی

 

رشته

نام و نام خانوادگی

تعداد آراء

 

پرستاری

شهین قهرمانی

10

شادیه کنعانی

7

هایده رضائی

6

 

اتاق عمل

سینا زمان

57

فرزاد باقی

52

 

مامائی

خدیجه رضائی

8

ریزان حسنی

5

تحصیلات تکمیلی

هیرو حمزه پور

15

 

 

اعضای علی البدل:         پریا فروغی

                               روژین محمدی

 
 

نمایندگان دانشکده پرستاری در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجوئی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد آراء

1

سیروس مصطفی زاده

38

2

هیرو حمزه پور

28

3

شهین قهرمانی

21

 

 

به منظور بهره مندی از نظرات تخصصی مربوط به رشته های مختلف در دانشکده پرستاری و مامائی، جناب آقای دکتر صیدی استادیار محترم گروه اتاق عمل و سرکارخانم دکتر ظاهری مربی محترم گروه مامائی به عنوان نمایندگان رشته های اتاق عمل و مامائی به کمیته تحقیقات دانشجوئی دعوت و در جلسات حضور دارند.

 

 این کمیته با برگزاری جلسات ضمن بررسی پروپوزال های دانشجوئی و تایید آن ها، کارگاه های تخصصی با عناوین  مقدمات روش تحقیق کمی در پرستاری، مامائی و اتاق عمل؛ نگارش و نقد پروپوزال در پرستاری، مامائی و اتاق عمل؛ و نگارش و نقد مقالات در پرستاری، مامائی و اتاق عمل را با حضور اساتید صاحب نظر در رشته های پرستاری، مامائی و اتاق عمل برگزار می نماید.