رهبری

کنفرانس دانشجویی


 

برنامه کنفرانس های دانشجویی در نیمسال اول 94-93 دانشکده پرستاری و مامایی

 

تاریخ برگزاری

ترم و رشته

محل اجرا

عنوان

93/07/23

هفتم مامایی

بعثت

سلامت زنان

93/07/27

هشتم پرستاری

توحید

صرع

93/08/07

هفتم اتاق عمل

توحید

سکته مغزی

93/08/21

هشتم پرستاری

توحید

پنومونی

93/08/25

هفتم پرستاری

بعثت

دیابت

93/09/10

هفتم مامایی

بعثت

ایدز

93/09/17

هفتم پرستاری

توحید

اختیاری

93/10/10

هفتم اتاق عمل

بعثت

اختیاری


 
 

برگزاری کنفرانس های دانشجویی در نیمسال دوم 93-92 دانشکده پرستاری و مامایی

 

تاریخ برگزاری کنفرانس

ترم

رشته

93/02/16

هشتم

مامایی

93/02/17

هشتم

پرستاری

93/02/30

هشتم

اتاق عمل

93/02/31

هشتم

پرستاری

93/03/06

هشتم

اتاق عمل

93/03/07

هفتم

پرستاری

93/03/13

هشتم

مامایی


 

لیست کنفرانس های برگزار شده توسط دانشجویان در دانشکده پرستاری و مامایی نیمسال اول 93-92

 

نیمسال تحصیلی

تاریخ

عنوان کنفرانس

دانشجویان برگزارکننده

محل برگزاری

مشاور علمی

اول 93-92

19/9/92

روشهای کاهش درد زایمان

ترم 7 مامایی

تالار دانشجو دانشکده

خانم کژال حسامی

اول 93-92

20/9/92

تالاسمی

7 پرستاری

تالار دانشجو دانشکده

آقای اعتمادی

اول 93-92

26/9/92

پره اکلامپسی

ترم 7 مامایی

تالار دانشجو دانشکده

خانم دکترشاهوی

اول 93-92

27/9/92

دیابت

7 پرستاری

تالار دانشجو دانشکده

آقای اعتمادی

اول 93-92

4/10/92

شیوه های لاپاراسکوپی در جراحی

ترم 7 اتاق عمل

تالار دانشجو دانشکده

خانم نزاریان

اول 93-92

4/10/92

جراحی باز و بسته سنگ کلیه

ترم 7 اتاق عمل

تالار دانشجو دانشکده

آقای صالح نژاد

اول 93-92

17/10/92

اخلاقیات سازمان، ICP ( افزایش فشار داخل مغز)

ترم 8 پرستاری

تالار دانشجو دانشکده

خانم فراست اردلان