سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

اساتید راهنما جهت پایان نامه

 


 

لیست اسامی اساتید راهنمای و تعداد دانشجویان تحت نظارت پایان نامه دانشکده پرستاری و مامایی

ظرفیت

جهت استاد راهنما پایان نامه

نام و نام خانوادگی

2

آقای دکتر محمد فتحی

1

آقای مختاریعقوبی

2

آقای دکتر جمال صیدی

3

آقای دکتر سینا ولیئی

3

آقای دکتر کمال صالحی

0

آقای سعید امینا

3

آقای دکتررضا قانعی

0

آقای کامبیز ذهنی

1

آقای  زاهد رخزادی

1

سرکار خانم شامی

1

سرکار خانم نزاریان

0

سرکار خانم خالدی

1

سرکار خانم علیایی

1

سرکار خانم پرهیزکار

1

سرکار خانم کلهر

1  آقای ایرج باقری ساوه

1

سرکار خانم هاشمی نسب

0 سرکار خانم رعنایی
3
 سرکار خانم دکتر شاهویی
3سرکار خانم دکتر ظاهری
 0سرکار خانم سید کابلی
0سرکار خانم حسامی
3 سرکار خانم دکتر ابتکار
1 سرکار خانم پرنگ

 

 
 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS