سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

نکات ضروری در ارائه پروپوزال

 

1.   زمان و مکان در عنوان پروپوزال ذکر گردد.
 
2حداقل 4 مقاله در بررسی متون پروپوزال
 
( 2 فارسی و 2 انگلیسی متعلق به 3 تا 5 سال اخیر ) ارائه گردد.
 
3.      صفحه گذاری صحفات پروپوزال انجام گردد.
 
4.      آخرین پروپوزال به داوران و سایر اعضاء 14-10 روز قبل از دفاع ارائه گردد.
 
5. فایل word اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال
 
 به آقای احمدی جهت بارگذاری در سامانه تحویل گردد.
 
6.اسلایدهای دفاع از پروپوزال توسط استاد راهنما چک گردد
 
( راهنمایی نکات ضروری مانند شماره گذاری ، اسلاید تشکر و ... ).
 
دانشجو از اساتید و سایر دانشجویان جهت شرکت در
 
جلسه دفاع پروپوزالدعوت به عمل آورد.
 
 
 
 
 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS