سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

پایان نامه های تصویب شده در حال اجرا

 

 

عناوین پایان نامه های تصویب شده در حال اجرا

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

دانشجو

رشته و گرایش

ورودی

تاریخ دفاع

بررسی مقایسه ای تاثیر مدت زمان حفظ کیسه شن وتغییر وضعیت بدن بر عوارض آنژیوگرافی عروقر کرونر

 
دکتر سینا ولیئی

پروین محمودی

پرستاری داخلی جراحی

مهر 93

 95/06/27

بررسی تاثیر برنامه مراقبت مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر میزان بروز و شدت دلیریوم در بیماران بخش مراقبت ویژه

 
دکتر جمال صیدی

 
هیرو حمزه پور

پرستاری داخلی جراحی

مهر 93

 

 بررسی تاثیر ویزیت پرستاری بر میزان اضطراب و علائم حیاتی قبل از عمل در بیماران تحت جراحی فتق دیسک کمر
 
دکتر سینا ولیئی

بهروز زارعی
پرستاری داخلی جراحی
 مهر 94
 
 تاثیر بکار گیری چک لیست بررسی خطر و اقدامات پیشگیرانه بر خشونت علیه پرستاران اورژانس بیمارستان توحید سنندج
 
دکتر جمال صیدی

 سالار شریفی
پرستاری داخلی جراحی
مهر 94
 
 بررسی وضعیت موجود و مورد انتظار در تامین آسایش بیماران بستری در بخش های دیالیز بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1395
 
دکتر محمد فتحی

علیرضا ولیان
 پرستاری داخلی جراحی
 مهر 93

 بررسی  تاثیر آموزش ترکیبی بر آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج نسبت به اهدا عضو در سال 1395
 
دکتر سینا ولیئی
 
شعیب دهقانی
 پرستاری داخلی جراحی
 مهر 94
 
 
 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS