رهبری

پراتیک

سالن پراتیک


 
جهت ارائه واحد عملی اصول و فنون برای تمام گروههای دانشکده و نیز دروس عملی سایر واحدهای دانشگاه این سالن درنظر گرفته شده و بالغ بر 200 قلم تجهیزات در این سالن موجود است.

به دلیل کوتاهی دوره بستری در بیمارستانها، کاهش تختهای بستری و افزایش مراقبت بیماران در جامعه، افراد بستری غالباً در بیمارسـتان موقعیت مناسبی را برای یادگیری مهارتهای بالینی دانشـجویان فراهم نمی‌کنند. درضمن، انتخاب مکان و فضـای ساختمانی پراتیک بستگی به امکانات بودجه و برنامه ریزی آموزشی دارد که بیشتر سالنهای پراتیک در دنیا بصورت مکـان متمرکز در دانشـگاهها قرار دارند که پاسخی به پیشرفتها و نیازهای آموزشی و مورد توجه قرار گرفتـن حقوق بیماران است. این مراکز می‌تواند استرس روحی دانشجویان را در برخورد اولیه با بیمار که ناشی از فقدان مهارت کافی، ترس از اشتباه و بیم از شکست است، بخوبی برطرف سازند و دانشجو را برای اولین برخورد و تجربه با بیمار واقعی آماده سازد. در واقع چون یادگیری بر بالین دارای محدودیتهایی از جمله تراکم دانشــجو، کمبود فضا و استرس دانشجو همراه است، استفاده از انواع وسائل کمــک آموزشی و مـدلها و مانکن به دلیل این که همیشه در دسترسند و اضطراب دانشجو را کم می‌کند، فرآیند یادگیری را آسانتر و سریعتر کرده و دانشجو قادر خواهـد بود مهارتهـای بالینی و ارتباطی را در محیــط آرام و کنترل شده قبل از ورود به مراکز آموزشی درمانی فرا گیرد. مخصوصاً برای پروسیجرهایی که ممکن است دردآور و دستپاچه کننده باشد، مفید است؛ لذا در واقع پل ارتباطی بین مباحث تئوری و عملی محسوب می‌شود.
 
 
تاریخچه مرکز مهارتهای بالینی پرستاری در دانشکده پرستاری – مامایی کردستان
مرکز آموزش بالینی مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پشکی کردستان دانشکده پرستاری – مامایی در سال 1386 تحت عنوان مجموعه آموزشی و پژوهشی بهداری کردستان شروع به فعالیت نمود و از همان زمان نیز واحد پراتیک به عنوان مجموعه ای، با مانکن ها و وسایل بسیار ساده به دانشجویان آموزش میداد.
مزایای آموزش مهارتهای بالینی در مرکز مهارتهای بالینی
 • امکان تکرار انجام مهارت در محیط امن و بدون استرس وجود دارد.
 • آموزش در مرکز مهارتها وابسته به بیمار نیست.
 • امکان یادگیری استاندارد تکنیک های انجام مهارت برای دانشجویان وجود دارد.
 • امکان ارزشیابی انجام مهارتها و ارائه بازخورد مستقیم به دانشجویان جدیدالورود وجود دارد.
 • احتمال بروز خطاهای پزشکی در رساندن صدمه به بیمار از طرف دانشجویان کاهش می یابد.
موارد استفاده از مرکز مهارتهای بالینی
 • آموزش به دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی
 • آموزش به کارکنان مراکز درمانی و شبکه بهداشتی
 • خودآموزی مانند استفاده از بسته های آموزشی – جزوات آموزشی – مولاژها – ویدئو
 • تولید مواد کمک آموزشی مثل عکس – فیلم – اسلاید و جزوات آموزشی
 • برگزاری امتحانات عملی
فواید مانکن ها نسبت به بیمار واقعی
 • همیشه در دسترس هستند.
 • خسته نمی شوند.
 • مربی و دانشجو در حضور آنها به راحتی می توانند صحبت کنند.
 • اضطراب دانشجو کم می شود.
 • حالاتی که باعث عدم تمرکز دانشجو می شود حذف می گردد.
 • مانکن ها باعث افزایش اعتماد به نفس و مفید برای آموزش معاینه فیزیکی می باشند.
مانکن های موجود در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری مامایی کردستان
 1. مانکن پیشرفته زایمان همراه با جنین و جفت نوزاددارای 
  • بدنیا آوردن جنین با جفت با پوزیشن دلخواه همراه با صدای قلب جنین
  • CPR و گذاشتن لوله تراشه مادر
  • تعیین سن حاملگی و انواع برش های اپی زیاتومی
  • تزریق وریدی و عضلانی
  • بررسی اتساع مثانه و آمادگی لگن برای زایمان
  • بررسی جفت سالم و غیر سالم
  • قابلیت CPR نوزاد و گذاشتن لوله تراشه
  • گرفتن خون از بند ناف تزریق وریدی
  • پوار کردن دهانی حلقی و آسپیره کردن ترشحات معده
  • دارای سیستم دیجیتالی برای کنترل نوزاد از لحاظ سیانوزه شدن به شکل مرکزی و محیطی-
 2. مانکن پرستاری پیشرفته گویا 
  • دارای صداهای قلبی – ریوی تراشه
  • گرفتن فشار خون و نبض وقابلیت CPR، گذاشتن لوله تراشه
  • تزریق عضلانی و وریدی
  • گذاشتن سوند معده که امکان آسپیره کردن مواد معده وجود دارد
  • سونداژ ادراری (مونث و مذکر) انما که دارای سیستم برگشت می باشند.
  • دارای مدلهای مختلف معاینه پستان
  • گذاشتن سوند اکسیژن و برش بر روی تراکیاستومی
  • نمایش پای دیابتی و زخم بستر
  • معاینه رحم و کنترل دهانه رحم و سرویکس
  • توانایی انجام اصوات مختلف (بله – نه – تهوع)
  • سمع صداهای روده ای
  • سمع انواع تنفس
  • کنترل فشار خون – نبض – تنفس با سمع صداها و قابلیت تغییر صداهای سیستولیک و دیاستولیک
 3. مانکن پیشرفته دیجیتالی CPR
  • قابلیت نشان دادن انواع آریتمی قلبی
  • احیای قلبی ریوی و تنظیم سیستم جهت احیا یا ارست کامل قلبی – تنفسی( Expire )
  • حمل ویژه مصدوم
  • گذاشتن لوله تراشه
  • گرفتن نوار قلب به وسیله دستگاه الکتروکاردیوگراف (EKG) و نشان دادن انواع آریتمی
 4. مانکن پرستاری پیشرفته
  • دارای انواع صداهای مختلف – قلبی – ریوی – شکمی و سمع صداهای تراکیا
  • گرفتن فشار خون و نبض
  • تزریق عضلانی و وریدی
  • معاینه سینه (سینه توموردار – سینه سالم – ماستکتومی)
  • انواع مختلف زخمهایی که به صورت یدک می توان به مانکن وصل کرد
  • سونداژ ادراری مذکر و مونث – گذاشتن سوند معده اکسیژن – تراکیاستومی
  • دارای پای دیابتی و واریسی
  • معاینات داخل واژن و رحم تومور دار
  • یدک زخم سوختگی
  • یدکهای مختلف بخیه دادن
 5. مانکن نیم تنه احیا بزرگسال و اطفال همراه با دستگاه skill guide
  • صحت عملیات CPR را با چراغهای روی Skill Guide نشان می دهد چراغهای قسمت بالا صحت تنفس دهان به دهان را نشان می دهد در صورت درست بودن چراغ سبز و در صورت عدم صحت چراغ قرمز روشن می شود چراغهای قسمت پایین نیز صحت ناحیه ماساژ و عمق ماساژ را نشان  می دهد.
 6. مانکن لئوپولد و معاینات زنان
  • صدای قلب جنین با اسپیکر وگوشی مامایی سمع می شود.
  • سایزهای رحمی را می توان آموزش داد.
 7. مانکن زنان و بیماریهای زنان
  • معاینات و بیماریهای دهانه رحم و رحم را نمایش داده می شود در حالت عادی و بیماری قابلیت لاپاراسکوپی – معاینات واژینال – IUD گذاری و دیافراگم – لاپاراسکوپی
 8. مانکن لوله گذاری نوزاد
 9. مانکن پرستاری مقدماتی
  • آموزش انجام کارهای پرستاری از قبیل :
  • تعویض ودرست کردن تخت بیمار
  • انواع پوزیشن ها
  • آموزش بهداشت فردی
  • روشهای نقل وانتقال بیمار
 10. مانکن تزریق شریانی و وریدی
  •  مایع شبیه خون بداخل رگهای مانکن تزریق می شود وعمل رگ گیری آزمایش  و امتحان  می شود.
 11. مانکن تزریق زیرجلدی
  • زاویه وروش تزریق وهمچنین میزان تزریق آموزش داده می شود
 12. مانکن بخیه
  • انجام انواع بخیه ها برروی این مانکن ها امکانپذیر است
 13. مانکن معاینات چشم
  • انجام انواع معاینات با نصب اسلایدهایمربوطه آموزش داده می شود
 14. مانکن مایعات زنان و IUD  گذاری
  • روشهای انجام معاینه ، گذاشتن و دراوردن IUD بااستفاده از اسپکلوم انجام می شود.

از دیگر مانکنهای موجود در این واحد می توان از مانکن های انما ، سونداژ مذکر ومونث ، نمای رحم ، نمای حلق ، نمای قلب ، انواع برشهای اپی زیا تومی ، افاسمان ویلاتاسیون و ... نام برد.

 

وسایل و تجهیزات
 • دستگاه الکتروکاردیوگراف
 • دستگاه الکتروشوک با امکان انجام شوک وثبت نوار قلب
 • کپسول اکسیژن مجهز به فلومتر
 • دستگاه فور جهت ضدعفونی کردن وسایل بیمارستان
 • بویــــلر
 • دستگاه کوتر
 •  دستگاه اتوکلاو
 • دستگاه ساکشن
 • انکوباتور و فتوتراپی
 • انواع پنسها و قیچی ها
 • انواع آمبوبگبزرگسال ، متوسط ، کودکان
 • انواع فشار سنججیوه ای ، عقربه ای ،  دیجیتال   دیواری
 • ست کامل اتوسکوپ – افتالوسکوپ – لارنگوسکوپ(تیغه کج ،تیغه راست) و دیاپازون
 • ترازوی وز ن نوزاد و بزرگسال
 • تخت بیمار سه شکن
 • جهت انجام پوزیشن های مختلف به بیمار
 • تخت CPR
 • جهت انجام عملیات احیاء
 • پمپ انفوزیون
 • اره گچ بری
 • نگاتوسکوپ
 • هیت لامپ( لامپ حرارتی
 • انواع بیکس ،اریگاتور،رسیور،گالیپات
 • انواع بین
 • انواع ترالی
 • کات نوزاد
 • چراغ اشعه


مانکن ها و تجهیزات زیر اخیراً جهت واحد مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری تهیه شده است :

1- مانکن تمام تنه ساده پرستاری جهت آموزش درس های بهداشت ، جابجایی ، بانداژ و ....

2- دستگاه مانیتورینگ قبلی با قابلیت وصل به مانکن CPR و نمایش لیدهای قبلی

3- مانکن لوله گذاری ( اینتوباسیون ) با گایدر و نمایش صحیح یا غلط بودن لوله گذاری

4- مانکن ماساژ قلبی با گایدر و نمایش صحیح یا غلط بودن محل ماساژ و عمق ماساژ

4- دستگاه اتوکلاو رومیزی

5- مدل آموزشی تزریق عضلانی دورسر گلوتئال با نمایش عصب سیاتیک

6- مدل آموزشی تزریق دلتوئید با نمایش اعصاب و عروق

7- دستگاه ساکشن پرتال رومیزی

8- تخت ماساژ

9- مدل آموزشی گذاشتن سوند معده

 
 
شرح وظایف مسئول پراتیک (Skill Lab)
 • اخذ برنامه پراتیک از مربیان برای یک ترم با تاریخ و ساعت تشکیل کلاس و هماهنگی با آموزش دانشکده پزشکی و بهداشت جهت کنترل و تداخل نداشتن با کلاسهای فوق برنامه پراتیک
 • مشخـص کردن پروسیجــر مورد نظر قبل از تشکیل کلاس و چیدن وسایل برای هر گروه از لحاظ اموال و مصرفی به تعداد مورد نیاز و تحویل آن به مربی و ثبت وسایل مصرفی در دفتر ثبت
 • هماهنگی با دانشجــویان جهــت تمــرین در پــراتیک و تحویل وسایل مورد نیاز به یکی از دانشجویان به عنوان نماینده
 • درخواست لباس سبز دخترانه و پسرانه و تحویل به دانشجویان و گرفتن رسید از آنها و بعد از آنکه لباسها غیر استفاده گردید بعداز صورت جلسه معدوم گردند.
 • درخواست وسایل مصرفی و اموال جهت مصرف مرکز مهارت ها و مراکز آمـوزشی و درمـانی و تحویل وسایل به مربیان مربوط در بخشهای مختلف بیمارستانها و ثبت آن در دفتر ثبت
 • گزارش عملکرد هفتگی در پایان هر هفته به رییس دانشکده.