رهبری

دانشکده پیراپزشکی

درباره دانشکده

با تصویب دانشکده پیراپزشکی در سال 87 و اضافه شدن این دانشکده به دیگر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، اکنون تعداد دانشکده های این دانشگاه به 5 دانشکده رسیده است . این دانشکده تا قبل از تاسیس و راه اندازی ، در دانشکده پزشکی و در رشته های علوم ازمایشگاهی،رادیولوژی ، هوشبری ، و فوریت های پزشکی در مقطع کاردانی پذیرای دانشجو بوده و از ابتدای سال تحصیلی 88-87 و همزمان با تاسیس در مقاطع کارشناسی روزانه رشته های علوم ازمایشگاهی ،رادیولوژی و هوشبری و رادیوتراپی راه اندازی شد. دانشکده پیراپزشکی

رشته های دانشکده پیراپزشکی

 
رشته  مقطع سال پذیرش
علوم آزمایشگاهی  کاردانی از سال 65 تا 87
رادیولوژی  کاردانی از سال 73 تا 87
هوشبری  کاردانی از سال 73 تا 87
فوریتهای پزشکی  کاردانی از سال 85 تاکنون
علوم آزمایشگاهی  کارشناسی از سال 85 تاکنون
رادیولوژی  کارشناسی از سال 87 تاکنون
هوشبری  کارشناسی از سال 87 تاکنون
فوریتهای پزشکی  کارشناسی ناپیوسته از سال 90 تاکنون
رادیوتراپی  کارشناسی از سال 88 تاکنون
 
 

فضای فیزیکی دانشکده

این دانشکده در سه طبقه احداث شده و در طبقات همکف و اول ، کلاسهای دانشکده که مشتمل بر 10 کلاس درس با گنجایش 30  نفر کتابخانه با گنجایش 60 نفر برای خواهران و برادران و سایت دانشکده شامل 10 سیستم می باشد . 

 

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه با نمایندگان گروههای مختلف رشته رادیوتراپی

شورای مشورتی دانشجویان رشته رادیوتراپی با حضور نمایندگان کلیه ترمهای تحصیلی با رییس دانشکده برگزار گردید.

یکشنبه 31 اردیبهشت 1396

جلسه با نمایندگان گروههای مختلف رشته رادیوتراپی

شورای مشورتی دانشجویان رشته رادیوتراپی با حضور نمایندگان کلیه ترمهای تحصیلی با رییس دانشکده برگزار گردید.

یکشنبه 31 اردیبهشت 1396

برگزاری کارگاه دانشجویی

کارگاه کمکهای اولیه برای دانشجویان ترم 5 رادیوتراپی برگزار گردید.

شنبه 30 اردیبهشت 1396

جلسه با گروه فوریتهای پزشکی

جلسه اعضای هیئت علمی گروه فوریتهای پزشکی با رییس دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

برگزاری کارگاه cpr پایه

کارگاه احیای قلبی ریوی پایه برای آشنایی دانشجویان رادیوتراپی برگزار گردید.

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه شورای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی بر اساس برنامه تشکیل گردید.

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه شورای آموزشی

شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی طبق برنامه برگزار گردید.

یکشنبه 17 اردیبهشت 1396

جلسه تقدیر از زحمات نیروهای خدماتی دانشکده

جلسه تقدیر از زحمات نیروهای خدماتی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه شورای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396

برگزاری جلسه شورای آموزشی

شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی براساس برنامه برگزار گردید.

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396
دانشکده پیراپزشکی
مسئولین دانشکده :

 
 رییس دانشکده: آقای مختار یعقوبی
 معاون آموزشی: آقای شاهو منبری
 معاون پژوهشی: آقای محمدعلی رضایی
 مسئول آموزش: خانم حسیبه پروین
 مسئول امور اداری:  خانم مریم کردبهمن