رهبری

دانشکده پیراپزشکی

درباره دانشکده

با تصویب دانشکده پیراپزشکی در سال 87 و اضافه شدن این دانشکده به دیگر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، اکنون تعداد دانشکده های این دانشگاه به 5 دانشکده رسیده است . این دانشکده تا قبل از تاسیس و راه اندازی ، در دانشکده پزشکی و در رشته های علوم ازمایشگاهی،رادیولوژی ، هوشبری ، و فوریت های پزشکی در مقطع کاردانی پذیرای دانشجو بوده و از ابتدای سال تحصیلی 88-87 و همزمان با تاسیس در مقاطع کارشناسی روزانه رشته های علوم ازمایشگاهی ،رادیولوژی و هوشبری و رادیوتراپی راه اندازی شد. دانشکده پیراپزشکی

رشته های دانشکده پیراپزشکی

 
رشته  مقطع سال پذیرش
علوم آزمایشگاهی  کاردانی از سال 65 تا 87
رادیولوژی  کاردانی از سال 73 تا 87
هوشبری  کاردانی از سال 73 تا 87
فوریتهای پزشکی  کاردانی از سال 85 تاکنون
علوم آزمایشگاهی  کارشناسی از سال 85 تاکنون
رادیولوژی  کارشناسی از سال 87 تاکنون
هوشبری  کارشناسی از سال 87 تاکنون
فوریتهای پزشکی  کارشناسی ناپیوسته از سال 90 تاکنون
رادیوتراپی  کارشناسی از سال 88 تاکنون
 
 

فضای فیزیکی دانشکده

این دانشکده در سه طبقه احداث شده و در طبقات همکف و اول ، کلاسهای دانشکده که مشتمل بر 10 کلاس درس با گنجایش 30  نفر کتابخانه با گنجایش 60 نفر برای خواهران و برادران و سایت دانشکده شامل 10 سیستم می باشد . 

 

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی با عنوان فرآیند مشاوره تحصیلی در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

یکشنبه 20 اسفند 1396

برگزاری شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی در ساعت 9/30دقیقه مورخ 19/12/96 برگزار گردید.

یکشنبه 20 اسفند 1396

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

جلسه شورای آموزشی دانشکده طبق برنامه از ساعت 8/30 دقیقه مورخ 19/12/96 برگزار گردید.

یکشنبه 20 اسفند 1396

برگزاری جلسه پیشرفت تحصیلی

جلسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی د سالن جلسات دانشکده برگزار گردید.

شنبه 12 اسفند 1396

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی طبق برنامه هفتگی در ساعت8/30دقیقه برگزار گردید.

شنبه 5 اسفند 1396

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی در محل دفتر ریاست دانشکده با حضور اعضاء برگزار گردید.

یکشنبه 29 بهمن 1396

برگزاری جلسه ناظران بالینی بیمارستانها

جلسه ناظران بالینی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

شنبه 21 بهمن 1396

تمدید مهلت انتخاب واحد

مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشکده پیراپزشکی تا تاریخ20/11/96 تمدید گردید.

دوشنبه 16 بهمن 1396

برگزاری سومین جلسه هم اندیشی اساتید

سومین جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده پیراپزشکی با موضوع ارتباط موثر استاد و دانشجو برگزار گردید.

دوشنبه 9 بهمن 1396

جلسه استانداردسازی فرآیندهای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

هشتمین جلسه کمیته استانداردسازی فرآیندهای آموزشی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

شنبه 7 بهمن 1396
دانشکده پیراپزشکی
مسئولین دانشکده :

 
 رییس دانشکده: آقای مختار یعقوبی
 معاون آموزشی: آقای شاهو منبری
 معاون پژوهشی: آقای محمدعلی رضایی
 مسئول آموزش: خانم حسیبه پروین
 مسئول امور اداری:  خانم مریم کردبهمن