رهبری

گروه رادیولوژی

درباره دانشکده

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1387 و به منظور تربیت افراد شاغل در گروه­های پیراپزشکی به عنوان چهارمین دانشکده در دانشگاه تصویب و تاسیس شد. پیش از تاسیس این دانشکده، تربیت دانشجو در رشته­های  علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری و فوریت­های پزشکی در مقطع کاردانی در دانشکده پزشکی صورت می­گرفت. همزمان با تاسیس، این دانشکده اقدام به پذیرش دانشجو در رشته­ های علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری در مقطع کارشناسی و فوریت­های پزشکی در مقطع کاردانی نمود. همچنین از نیم سال دوم تحصیلی سال 1388 نیز موفق به راه­ اندازی و پذیرش دانشجو در رشته­ ی کارشناسی رادیوتراپی گردید. در سال1390 رشته کارشناسی ناپیوسته فوریت­های پزشکی به سایر رشته­ های دانشکده اضافه شده و اقدام به جذب و تربیت دانشجو در این مقطع نمود. قابل ذکر است که در حال حاضر تمامی اقدامات لازم (مانند تهیه زیرساخت­ها و نیز تدوین برنامه­ های آموزشی) و مکاتبه با وزاتخانه­ ی متبوع جهت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته فوریت­های پزشکی انجام شده است که امید است به زودی این مهم، محقق گردد. دانشکده پیراپزشکی

رشته های دانشکده پیراپزشکی

 
رشته  مقطع سال پذیرش
علوم آزمایشگاهی  کاردانی از سال 65 تا 87
رادیولوژی  کاردانی از سال 73 تا 87
هوشبری  کاردانی از سال 73 تا 87
فوریتهای پزشکی  کاردانی از سال 85 تاکنون
علوم آزمایشگاهی  کارشناسی از سال 85 تاکنون
رادیولوژی  کارشناسی از سال 87 تاکنون
هوشبری  کارشناسی از سال 87 تاکنون
فوریتهای پزشکی  کارشناسی ناپیوسته از سال 90 تاکنون
رادیوتراپی  کارشناسی از سال 88 تاکنون
 
 

فضای فیزیکی دانشکده

این دانشکده در سه طبقه احداث شده و در طبقات همکف و اول ، کلاسهای دانشکده که مشتمل بر 10 کلاس درس با گنجایش 30  نفر کتابخانه با گنجایش 60 نفر برای خواهران و برادران و سایت دانشکده شامل 10 سیستم می باشد . 

 

دانشکده پیراپزشکی
مسئولین دانشکده :

 
 رییس دانشکده: آقای مختار یعقوبی
 معاون آموزشی: خانم نسرین دانشخواه
 معاون پژوهشی: آقای دکتر دائم روشنی
 مسئول آموزش: خانم حسیبه پروین
 مسئول امور اداری:  آقای جلیل عبدالهی