رهبری

معاونت آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از فعالیتهای کارآموزی دانشجویان پیراپزشکی در بیمارستان توحید

ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی از فعالیتهای کارآموزی در بیمارستان توحید بازدید نمودند.

سه‌شنبه 1 خرداد 1397

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان

کارگاه آموزشی نمونه گیری برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

شنبه 29 اردیبهشت 1397

برگزاری سمینار دانشجویی

سمینار دانشجویان گروه علوم آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی آغاز گردید.

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397

بازدید از فعالیتهای کارآموزی دانشجویان پیراپزشکی در بیمارستان بعثت

رییس دانشکده پیراپزشکی از بخشهای مختلف کارآموزی در بیمارستان بعثت بازدید نمودند.

یکشنبه 23 اردیبهشت 1397

بازدید از فعالیتهای کارآموزی دانشجویان پیراپزشکی در بیمارستان کوثر

رییس و معاون محترم آموزش دانشکده پیراپزشکی از فعالیتهای کارآموزی دانشجویان این دانشکده در بیمارستان کوثر بازدید نمودند.

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397

برگزاری جلسه بحث و نوآوری در گروههای آموزشی

جلسه بحث و نوآوری در گروههای آموزشی در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1397

برگزاری کارگاه دانشجویی

کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت راه هوایی ویژه دانشجویان فوریت برگزار گردید.

یکشنبه 2 اردیبهشت 1397

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ1/2/97 برگزار گردید.

شنبه 1 اردیبهشت 1397

اطلاعیه برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه ویژه اعضای هیئت علمی در دانشکده پیراپزشکی

شنبه 1 اردیبهشت 1397

موفقیت دانشجوی علوم آزمایشگاهی در جشنواره کشوری

انتخاب خانم سمیه قوامی به عنوان پژوشگر برتر دانشجویی کشور

چهارشنبه 29 فروردین 1397