رهبری

معاونت آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری شورای عمومی دانشکده پیراپزشکی

شورای عمومی دانشکده پیراپزشکی در یالن جلسات دانشکده و با حضور اعضای هیئت علمی و کارمندان برگزار گردید.

چهارشنبه 29 شهریور 1396

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ28/6/96 برگزار گردید.

چهارشنبه 29 شهریور 1396

برگزاری کمیته اخلاق دانشکده پیراپزشکی

کمیته اخلاق حرفه ای در دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء برگزار گردید.

چهارشنبه 8 شهریور 1396

انتصاب

انتصاب خانم دکتر صالحی به عنوان سرپرست گروه رادیوتراپی

دوشنبه 26 تیر 1396

برگزاری شورای عمومی دانشکده پیراپزشکی

شورای عمومی دانشکده پیراپزشکی با حضور کارکنان و اعضای هیئت علمی در سالن جلسات دانشکده برگزار گردید.

سه‌شنبه 20 تیر 1396

اولین جلسه استاندارد سازی فرآیندهای آموزشی پیراپزشکی

جلسه استاندارد سازی فرآیندهای آموزشی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

جمعه 19 خرداد 1396

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضا برگزار گردید.

چهارشنبه 17 خرداد 1396

اطلاعیه

تغیر زمان امتحانات

دوشنبه 8 خرداد 1396

برگزاری شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی طبق برنامه ریزی برگزار گردید.

شنبه 6 خرداد 1396

جلسه با نمایندگان گروههای مختلف رشته رادیوتراپی

شورای مشورتی دانشجویان رشته رادیوتراپی با حضور نمایندگان کلیه ترمهای تحصیلی با رییس دانشکده برگزار گردید.

یکشنبه 31 اردیبهشت 1396