رهبری

کمیته برنامه ریزی آموزشی

معرفی

کمیته برنامه ریزی آموزشی دانشکده پیراپزشکی

معرفی کمیته

کمیته برنامه ریزی آموزشی دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده پیراپزشکی با هدف ارتقای برنامه ریزی درسی تشکیل شده است.

توسعه برنامه­ریزی آموزشی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور که در نهایت باعث  ارتقای کمیت و کیفیت برنامه­های آموزشی در جهت تربیت فارغ التحصیلانی با دانش کافی، مهارت لازم، و نگرش مناسب است که منجر به تبدیل شدن آنها به افرادی صالح ، دلسوز و با وجدان به عنوان یادگیرنده های مادام العمر در راستای مراقبت از بیمار و ارتقای سطح بهداشت جوامع می شود.

تعریف برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

برنامه درسی محصول برنامه ریزی درسی است. برنامه ریزی درسی curriculum planning  یا curriculum development   شامل سازماندهی یک سلسله فعالیتهای یاد دهی و یادگیری  به منظور ایحاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحققق این تغییرات است. بنابراین فرایند برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی فعالیت ها و ارزشیابی می باشد و هدف آن ایجاد تغییرت مطلوب و محور آن یادگیرنده است.

اما از نظر فیلیپ کومز، کارشناس برجسته یونسکو، برنامه ریزی آموزشی (کاربرد تجزیه و تحلیل منطقی در آموزش به منظور افزایش کارآیی)است. یعنی کار برنامه ریز آموزشی، تحلیل نظام دار و منطقی مسائل و مشکلات آنی و آتی آموزش و تلاش به منظور حل این مشکلات است. این اقدام نهایتا بهره وری و کارآیی نظام آموزشی را افزایش خواهد داد و محور آن نظام آموزشی تلقی می شود.

برنامه ریزی آموزشی را می توان (سازماندهی یا اصلاح فعالیت ها، تجهیز منابع و امکانات آموزشی برای تحقق بهتر اهداف آموزشی) تعریف نمود.

 

 

اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وظیفه

آقای شاهو منبری

کارشناسی ارشد

مربی

مسئول

خانم نسرین دانشخواه

کارشناسی ارشد

مربی

   عضو

آقای جمال امیری

کارشناسی ارشد

مربی

عضو

خانم حسیبه پروین

کارشناسی ارشد

کارشناس آموزش

عضو

آقای جمیل عبدالمحمدی

کارشناسی ارشد

مربی

عضو

آقای دکتر سیامک درخشان

دکتری تخصصی

استادیار

عضو

خانم حمیده قادری

کارشناسی ارشد

مربی

عضو

آقای محمد علی رضایی

کارشناسی ارشد

مربی

عضو

آقای مظفر محمودی

کارشناسی ارشد

مربی

عضو

آقای رزگار رهبری

کارشناسی ارشد

مربی

عضو

 

اهداف و وظایف کمیته:

-        بازنگری برنامه های درسی و پیش نیازها

-        حمایت و همکاری لازم جهت تهیه و تدوین طرح درس توسط اساتید

-        همکاری جهت تهیه تقویم آموزشی و درسی توسط گروه ها

-        همکاری و مشاوره با گروه ها جهت رفع مشکلات احتمالی در روند تدوین و اجرای برنامه های آموزشی

-        اطلاع رسانی قوانین و دستورالعمل های آموزشی به اعضاء هیئت علمی

-         همکاری با گروه های آموزشی جهت تهیه و ارائه برنامه های آموزشی اختیاری موردنیاز و علاقه دانشجو

-        تعیین استراتژی مناسب برای ادغام برنامه های مشابه و دروس مرتبط

-         بررسی و تعیین امکان توسعه برنامه های آموزشی گروه

-        بازبینی امکانات و تجهیزات در اختیار گروه برای به حداکثر رساندن بهره وری از امکانات آموزشی و درمانی

-        مشارکت و همکاری با سایر دانشکده ها جهت ارائه برنامه های اموزشی

-        ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه روش های نوین یاددهی و یادگیری، برنامه ریزی آموزشی و پژوهش های مرتبط

-        انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه

-        انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان

-        تدوین log book جهت دوره‌هاى تخصصى

-        تدوین راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان

-        ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در ابتدای هر ترم

-        مشارکت و پیگیری اجرای برنامه ها توسط مدیران گروه ها