رهبری

اداره آموزش

اطلاعیه ها

 قابل توجه دانشجویان گرامی تمامی امتحانات ساعت8 نیمسال اول با نیم ساعت تاخیر برگزار میگردد. 

برنامه ها
 تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
 

شروع ترم 17/11/94

پایان ترم 95/3/19

انتخاب واحد تحت وب

27/10/94 لغایت 14/11/94

شروع کلاسها

17/11/94

حذف و اضافه

2/12/94و1

حذف اضطراری

17/2/95و16

پایان کلاسها

19/3/95

شروع امتحانات

22/3/95

پایان امتحانات

10/4/95

تاریخ انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقال

18/11/94و17