رهبری

کتابخانه

معرفی

 کتابخانه همزمان با تاسیس دانشکده در شهریور 87 ، مشتمل بر بخشهای مخزن ، بخش فهرست نویسی ، سالن مطالعه و واحد اینترنت راه اندازی شد . کتابخانه 4960 نسخه کتابهای  فارسی و 470 نسخه کتاب لاتین در رشته های تخصصی پیراپزشکی دارد.کتابهای کتابخانه در دو دسته مرجع و غیر مرجع طبقه بندی شده اند و دانشجویان میتوانند کتب غیر مرجع را امانت گرفته و از کتابهای مرجع فقط در سالن کتابخانه استفاده نمایند . ساعات کار کتابخانه به صورت دو شیفت در صبح و بعداز ظهر از ساعت 8 صبح الی 17 بعد از ظهر می باشد .
وظایف


 مسئول:

 1. هماهنگی امور کتابخانه با مسئولین دانشکده­ ها
 2. نظارت بر فعالیت کارکنان تحت سرپرستی
 3. تنظیم نامه­ های اداری کتابخانه
 4. دریافت اطلاعات عملکرد از همکاران و تنظیم گزارش عملکرد کتابخانه
 5. هماهنگی امور کتابخانه با کتابخانه مرکزی

شرح وظایف کتابدار:

 1. تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از کتب و مجلات و اداره کتابخانه
 2. پیگیری امور مربوط به دریافت روزنامه­ها­ و مجلات و رفع نواقص احتمالی
 3. درخواست مواد مصرفی و غیرمصرفی و پیگیری آنها
 4. تنظیم لیست نهائی کتب فارسی و لاتین جهت خرید از نمایشگاه
 5. فهرستنویسی توصیفی، تحلیلی و رده­ بندی کتب فارسی و انگلیسی
 6. پیگیری تاخیرها و تماس با دانشجویان جهت عودت کتب پرمراجعه
 7. راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع
 8. تسویه حساب مراجعین شامل اساتید ، دانشجویان ،پرسنل
 9. وجین کتب قدیمی و فرسوده
 10. همکاری و هماهنگی و برقراری ارتباط با سایر کتابخانه ها
 11. ثبت مجلات جدید و  وارد نمودن اطلاعات در کاردکس و آماده سازی و مرتب کردن قفسه های مجلات
 12. آماده سازی منابع شامل کتب فارسی ، لاتین و سی دی(الصاق کارت امانت ، بارکد و عطف کتاب)
 13. نیازسنجی و ثبت درخواست ها از دانشجویان و اساتید
 14. بررسی سفارش ها و تکمیل اطلاعات کتابشناسی مورد نظر از طریق اینترنت جهت تکمیل فرم درخواست
 15. اولویت بندی نیازها با توجه به تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه
 16. حضور در نمایشگاههای کتاب و ارتباط با ناشران و فروشندگان و کارگزاران جهت خرید مواد موردنظر
 17. پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده
 18. شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتب و ثبت سی دی ها در دفاتر ثبت
 19. ساماندهی امور مربوط به اهدای منابع اطلاعاتی و کتب وجین شده
 20. آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمار