رهبری
اخبار دانشکده پزشکی

آخرین مهلت اخذ واحد ترم تابستانی

آخرین مهلت اخذ واحد ترم تابستانی تاریخهای 23/05/96 و 24/05/96

سه‌شنبه 24 مرداد 1396

اجباری بودن درس جمعیت و خانواده

گذراندن درس جمعیت و خانواده برای دانشجویان رشته پزشکی اجباری است

سه‌شنبه 20 تیر 1396
معرفی دانشکده پزشکی


با تصویب رشته پزشکی در شورای ارزیابی گسترش دانشگاهها درسال 1369 و اضافه شدن رشته پزشکی به رشته‏های مجمـوعه آموزشی و پـژوهشی سازمان منطقه‏ای بهداشت و درمان استان کردستان، این مجموعه به دانشکده علوم پزشکی استان کردستان تبدیل شد و در سال 1371 باتغییر عنوان به دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پزشکی به یکی از دانشکده‏های دانشگاه تبدیل شد. ساختمان جدید دانشکده با زیربنای 12000 متر مربع در مجموعه سایت دانشگاه قرار گرفته است.

  
  
 
 
 رشته ‏ها و مقاطع تحصیلی در دانشکده پزشکی  )به ترتیب تاریخ پذیرش(

رشته

مقطع تحصیلی

سال پذیرش

پزشکی

دکترای حرفه‏ای

1369

کودکان

دکترای تخصصی - بالینی

1373

زنان و زایمان

دکترای تخصصی - بالینی

1385

داخلی

دکترای تخصصی - بالینی

1385

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

1387

روانپزشکی

دکترای تخصصی - بالینی

1388

پزشکی مولکولی

دکترای تخصصی - Ph.D

1388

علوم تشریح

کارشناسی ارشد

1389

سلولی مولکولی

دکترای پژوهشی - Ph.D

1391

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

1392

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد

1392

جراحی

دکترای تخصصی - بالینی

1393

بیهوشی

دکترای تخصصی - بالینی

1393

طب اوژانس

دکترای تخصصی - بالینی

1394

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

1396