اهدای خون اهدای زندگی

اهدای خون اهدای زندگی

بازدید وزارت جهت اعتبار بخشی بیمارستان بعثت

بازدید وزارت جهت اعتبار بخشی بیمارستان بعثت

شعار سال1396

شعار سال1396

نمای بیرونی بیمارستان بعثت

نمای بیرونی بیمارستان بعثت

بخش نوزادان بیمارستان بعثت

بخش نوزادان بیمارستان بعثت

جلسه توجیهی طرح تحول سلامت

جلسه توجیهی طرح تحول سلامت

تولد نخستین نوزاد به روش IVF در بیمارستان بعثت سنندج

تولد نخستین نوزاد به روش IVF در بیمارستان بعثت سنندج

خانم دکتر رضایی:نخستین نوزاد متولد شده به روش IVF که یکی از روش های درمانی پیشرفته کمک باروری است، در مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت سنندج با سلامت کامل به دنیا آمد.

عیادت اعضای کاروان سرزمین برادری از بیماران مرکز پزشکی بعثت سنندج

عیادت اعضای کاروان سرزمین برادری از بیماران مرکز پزشکی بعثت سنندج

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت سنندج بازدید کرد.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت سنندج بازدید کرد.

آخرین خبرها از بیمارستان بعثت

کنفرانس علمی منشأ جنینی شیوع بیماری های متابولیک در بالغین

کنفرانس علمی منشأ جنینی شیوع بیماری های متابولیک در بالغین با حضور و سخنرانی پروفسور فرحناک اسدی واستقبال متخصصین،پرسنل درمانی،دانشجویان در سالن آمفی تئاتر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت و سنندج برگزار گردید.

سه‌شنبه 9 آبان 1396

ارایه پوستر مرکز آموزشی درمانی بعثت سنندج در نهمین کنگره بین المللی مدیریت بیمارستانها

ارایه پوستر مرکز آموزشی درمانی بعثت سنندج در نهمین کنگره بین المللی مدیریت بیمارستان مقاله ای با عنوان " تعیین روایی و پایایی پرسشنامه های سنجش رضایت مرکز آموزشی و درمانی بعثت سنندج"

شنبه 1 مهر 1396

اورژانس های مغز و اعصاب

کارگاه آموزشی" اورژانس های مغز و اعصاب" در تاریخ26 مردادماه در سالن آمفی تاتر بیمارستان با همکاری آموزش مداوم و واحد آموزش مدیریت توسعه نیروی انسانی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای دکترزندی جراح مغز و اعصاب و خانم ها ........

پنجشنبه 26 مرداد 1396

" تغذیه نوزادی"

کنفرانس آموزشی" تغذیه نوزادی" در تاریخ19 مردادماه در سالن آمفی تاتر بیمارستان با همکاری آموزش مداوم واساتید دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقایان دکترهمت پور و دکتر منصوری فوق تخصص نوزادان و .....

پنجشنبه 19 مرداد 1396

بارداری های پرخطر

کارگاه آموزشی "بارداری های پرخطر" در تاریخ 19مرداد ماه با همکاری آموزش مداوم و واحد آموزش توسعه نیروی انسانی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور پرسنل ......

پنجشنبه 19 مرداد 1396

بارداری های پرخطر

پنجشنبه 19 مرداد 1396
نظرسنجی