تاریخچه و معرفی کلی

معرفی نامه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت سنندج
مرکز پزشکی، آموزشی، و درمانی بعثت، در آبان 1373، در 6 طبقه، راه اندازی  گردید. این مرکز دارای 420 تخت مصوب و 360 تخت فعال میباشد.
 
بخشها 
این مرکز دارای بخشهای زیر است:
 • کودکان (46 تخت)
 • پی آی سی یو (10 تخت)
 • ان آی سی یو (17 تخت)
 • جراحی مردان (22تخت)
 • ارتوپدی زنان ( 18 تخت)
 • ارتوپدی مردان (30 تخت)
 • الکتیو (31 تخت)
 • بعد از زایمان (31 تخت)
 • داخلی مردان (26 تخت)
 • داخلی زنان (32 تخت)
 • مغز و اعصاب (32تخت)
 • آی سی یو 1 (10 تخت)
 • آی سی یو 2 (8 تخت)
 • اتاق عمل مردان
 • اتاق عمل زنان
 • بلوک زایمان
 • اورژانس E1 
 • اورژانس E2،
 • اورژانس کودکان
 
خدمات پاراکلینیکی
خدمات پاراکلینیکی این مرکز شامل رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی، آزمایشگاه، پاتولوژی، فیزیوتراپی، آندوسکوپی اطفال و بزرگسالان، اکو و تست ورزشی، داروخانه مخصوص بیماران بستری، داروخانه مخصوص پروتز، و داروخانه بیماران سرپایی (24 ساعت) میباشد.
 
کلینیکهای تخصصی 
دو کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی صبح و عصر در این مرکز دایر میباشند که شامل تخصصهای زنان، مادران پر خطر ، داخلی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، فوق تخصصی ترمیمی، ارتوپدی، فوق تخصص گوارش اطفال، فوق تخصص عفونی اطفال، و فوق تخصص کلیه اطفال هستند.
 
تعداد پرسنل 
این مرکز دارای 75 نفر پزشک متخصص و فوق تخصص، 25 نفر پزشکی عمومی، 539 نفر پرسنل درمانی، 82 نفر پرسنل اداری، 62 بهیار، 36 نفر کمک بهیار،  144 نفر خدمات میباشد.
 
مسئولین بیمارستان
 • ریاست:  جناب آقای دکتر بابک قطبی 
 • مدیریت: جناب آقای ماجد آریا پور 
 • مسئول امور اداری و رسیدگی به شکایات: جناب آقای عربیان 
 • مترون: سرکار خانم رزیتا افتخاری
 • مسئول امور مالی: جناب آقای علی وارسته
 • مسئول حراست: جناب آقای علی خضری 
 • مسئول مدارک پزشکی: سرکار خانم افشار 
 • مسئول اسناد پزشکی و تصادفات: جناب آقای کیومرث خالدیان
فلسفه وجودی سازمان
مرکز آموزشی، درمانی، و پزشکی بعثت سنندج یکی از بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان میباشد که به منظور تشخیص و درمان بیماریهای اطفال، زنان، جراحی، داخلی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، و همچنین آموزش دانشجویان رشته های مختلف پیراپزشکی و پزشکی و دستیاران اطفال و زنان ایجاد شده است.
 
ارزش های سازمانی
امانتداری یکی  از مهمترین  ارزش های سازمانی این مرکز است. احترام  به منابع مشتریان  به ویژه بیماران از جایگاه والایی برخوردار است. پایبندی به قسم نامه پزشکی،  اعتقاد به ارزش های والای اخلاق پزشکی به ویژه  در بین اساتید،  و صداقت در انجام کار  در این مرکز مثال زدنی است. وجود انضباط  کاری و روحیه  همکاری و هماهنگی در بین پرسنل  این مرکز  و حتی با سایر واحدهای دانشگاه  مشهود است. رعایت ارزش های دینی و اعتقادی و قانونمداری جزء لاینفک فعالیت های پرسنل آن مرکز است. 
 
خط مشی    
این مرکز متعهد به موارد ذیل است
 • پذیرش بیماران آزاد و یا دارای بیمه های دولتی 
 • پذیرش بیماران اورژانسی بدون درنظر گرفتن نوع جراحت و یا بضاعت بیمار 
 • رعایت منشور حقوق بیماران 
 • آموزش دانشجویان و فراگیران 
 • رعایت کلیه قوانین و مقررات درمان و بهداشتی ملی 
 • رعایت قوانین و ضوابط زیست محیطی ملی
 • بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و زیست محیطی
 • بهبود مستمر فرآیندهای ارائه خدمات درمان
 • پیشگیری از آلودگی های آب و خاک
 • توسعه خدمات قابل ارائه به مشتری
 • جلب رضایت مشتریان
 • ارتقاء و حفظ کرامت ارباب رجوع در نظام اداری
 • رعایت اصول حرفه ای کار و اخلاق کاری