پرسشنامه سنجش رضایت شغلی کارکنان

پرسشنامه
 پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت سال 1392
 
همکار محترم : 
باسلام و خسته نباشید حضور شما، این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شغلی شما تنظیم گردیده است ، با پاسخ به سوالات مطرح شده مسئولین بیمارستان را جهت افزایش کیفی امور شغلی خود یاری نمایید.
 
کمیته رضایت سنجی شغلی کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی بعثت 
نام
جنسیت
محل کار
وضعیت استخدامی
سطح تحصیلات
رشته تحصیلی
 
آیا از نحوه تقسیم کار در واحد خود راضی هستید؟
آیا از منشور حقوق خود در محیط کار مطلع هستید؟
آیا برنامه های آموزشی مرکز مطابق نیازهای شغلی شما است؟
آیا برای ابراز نظرات خود در بخش از آزادی کافی برخوردار هستید؟
آیا از خدمات رفاهی ، ورزشی و تفریحی مرکز رضایت دارید؟
آیا به واحدی که در آن انجام وظیفه می نمایید علاقه دارید؟
آیا در هنگام بروز خطاء آزادی ابراز آن را دارید؟
آیا از فواصل زمانی پرداخت مزایا مانند طرح و اضافه کار رضایت دارید؟
آیا در بخشی که مشغول به کار هستید تدابیر ایمنی خطرات شغلی برای کارکنان پیش بینی شده است؟
آیا در بخشی که مشغول به کار هستید شایستگی کارمند مورد توجه قار می گیرد؟
آیا قانون ارتقاء بهره وری انگیزه مثبت را در شما ایجاد نموده است؟
آیا از نحوه ارتباط خود با سرپرستار رضایت دارید؟
آیا ملاقات حضوری با مسئولین بیمارستان به سهولت انجام می پذیرد؟
آیا از نحوه پاسخگویی ریاست بیمارستان به نیازهای خود رضایت دارید؟
آیا از نحوه پاسخگویی مترون بیمارستان به نیازهای خود رضایت دارید؟
آیا از نحوه پاسخگویی مدیر داخلی بیمارستان به نیازهای خود رضایت دارید؟