آموزش به بیمار

فایلهای آموزشی برای بیماران


دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی کردستان

مرکز پزشکی،آموزشی و پژوهشی بیمارستان بعثت سنندج

راهنمایی بیماران مرکز

معرفی :

ü      مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت از برترین بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشدکه به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران و مراجعین وآموزش وتربیت نیروی انسانی گروه پزشکی وپیراپزشکی با استفاده از فناوریهای نوین روز، بهره وری از نیروی انسانی کارآمد و الگوهای مناسب فرهنگی دینی اجتماعی آموزشی - پژوهشی و رفاهی فعالیت می نماید.

ü      این مرکزدر سایة فعالیت های جمعی همکاران هیئت علمی با تربیت نیروی انسانی متخصص و درمان بیماران به عنوان یکی از مراکز آموزشی پژوهشی و تخصصی درمانی شناخته شده است.

 

تخصصهای موجود در مرکز:زنان وزایمان، مراقبت ویژه از مادران پرخطر ، درمان نازایی ،فوق تخصصی  نشاط وروانکودک و نوجوان ،فوق تخصص های کودکان( انکولوژی و خون ، قلب ، گوارش ، نفرولوژی ، آسم و آلرژی ،داخلی و عفونی کودکان ) ، فوق تخصصی نوزادان ، مراقبت های ویژه فوق تخصصی( نوزادان ، کودکان)داخلی، جراحی، پوست، ، طب اورژانس ، پیشگیری ،تشخیص ودرمان بیماری پستان .  

واحدهای پاراکلینیکی شامل:آزمایشگاهرادیولوژی سونوگرافی پاتولوژی سی تی اسکنMRI اکوکاردیوگرافی آندوسکوپی اطفال و بزرگسالداروخانه مخصوص بیماران بستری و داروخانه مخصوص بیماران سرپایی (بصورت 24 ساعته) می باشد.

شماره تماس بیمارستان: 15-33285910  و 4-33282001

آدرس سایت بیمارستان: www.muk.ac.ir

((بهبودی هرچه سریعتر شما را آرزومندیم))

                                                    نحوه پذیرش بیماران اورژانسی

1-مراجعه کننده محترم در هنگام مراجعه به اورژانس ابتدا جهت تعیین وضعیت به تریاژ مراجعه فرمایید.

2-پس از تعیین وضعیت جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش مستقر در اورژانس مراجعه فرمایید .

نحوه پذیرش بیماران بستری

بیمارانی که با دستور بستری از پزشک معالج به بیمارستان مراجعه میکنند لطفا :

1- مراجعه به بخش موردنظر جهت اختصاص تخت بستری

 2- پس از تعیین تخت به پذیرش جهت تشکیل پرونده مراجعه فرمایید .

 3- بیمار پس از تشکیل پرونده به همراه پرونده به بخش مربوطه مراجعه نموده و بستری خواهد شد .

4-جهت بستری افرادکمتر از 18 سال ، حضور پدریا قیم قانونی درهنگام پذیرش (جهت اخذ رضایت نامه) الزامی است

5-حتما قبل از بستری در بیمارستان از بیمه های طرف قرارداد بیمارستان مطلع شوید . لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان در محل پذیرش بسترینصب و سایت اینترنتی بیمارستان نیز حاوی بیمه های طرف قرارداد می باشد

6- دفترچه بیمه خود را درطول بستری نزد خود نگه دارید.به تاریخ اعتباردفترچه، تعداد کافی برگه های سفید یا قدیمی بودن عکس دفترچه توجه نموده ودرصورت نیازهرچه سریعترنسبت به تعویض دفترچه،تاریخ تمدیداعتبار،الصاق عکس جدید ویا اخذ استعلام از واحدهای بیمه شهرستان محل سکونت اقدام فرمائید

7- انجام مشاوره بیهوشی برای تمام سنین ، قبل از عمل جراحی الزامی است .(مدت اعتبار مشاوره بیهوشی 1 ماه می باشد ) ممکن است بعد از مشاوره بیهوشی ، سایر مشاوره ها ( به تشخیص متخصص بیهوشی ) موردنیاز باشد.

6- تاریخ دستور بستری پزشک به منزله وجود تخت خالی در بخش مربوطه نیست وممکن است در ساعت تعیین شده توسط پزشک ، بستری نشوید ولی سعی خواهد شد در همان تاریخ بر حسب رعایت نوبت و اولویت ، بستری شوید

7- سیگار کشیدن در تمام قسمت های بیمارستان (محوطه بیرونی و محیط داخلی) و اتاق بیماران، سلامت بیمار شما را به خطر انداخته و ممنوع است.

8-جهت جلوگیری از انتقال عفونت، بهداشت دست ها را رعایت فرمایید.

9- درب های خروج اضطراری در انتهای بخش جهت خروج در مواقع بحرانی و اضطراری واقع شده است.

ترخیص بیماران از اورژانس

1- پس از ثبت ترخیص در پرونده بیمار توسط پزشک معالج،  پرونده به واحد ترخیص اورژانس فرستاده می شود .

2- هزینه در واحد صندوق پرداخت و رسید ترخیص تحویل پرستار اورژانس داده خواهد شد.

3- آموزشهای حین ترخیص را از پرستار مربوطه دریافت خواهید نمود .

ترخیص بیماران از بخش

1- پس از ثبت ترخیص در پرونده بیمار توسط پزشک معالج پرونده بیمارتوسط منشی به واحد ترخیص منتقل میشود.

2- همراه بیمار جهتانجام امور تر خیص به واحد ترخیص مراجعه خواهد کرد .

 3- رسیدترخیص رابه مسئول شیفت تحویل و پس از دریافت آموزشهای لازم حین ترخیص بیمارازبیمارستان ترخیص گردد

4-زمان ترخیص بیماران هر روز از ساعت 8 صبح الی  4 بعدازظهرمیباشد

قوانین و مقررات بیمارستان :

1- هر بیمار دستبند شناسایی دارد که نشانگر هویت بیمار در بیمارستان می باشد. به هیچ عنوان آن را خارج نکنید تا زمان ترخیص که برداشته می شود.

2- منشور حقوق بیمار در تمام بخشهای بیمارستان موجود می باشد.لطفا آن را مطالعه فرمائید و با حقوق خود آشنا شویید.

3-گرفتن عکس و فیلم در هر قسمت از بیمارستان بدون هماهنگی با مسئولین مربوطه ممنوع می باشد.

4- نگهداری اشیاء گران قیمت در بخش ممنوع می باشد و بیمارستان در صورت مفقود شدن آن هیچگونه مسئولیتی ندارد.

5- همکاری لازم را با واحد انتظامات بیمارستان بخصوص زمان ملاقات و تعویض همراه داشته باشید.

6-جهت جلوگیری از عفونت لطفا زباله های معمولی را در سطل های زباله مشکی رنگ و زباله های عفونی را در سطل های زباله های زرد رنگ بیاندازید.

7-کارهای مربوط به بیمار را به پرستار بخش محول نموده واز دست زدن به سرم، خون و دارو و... به بیمار به دلیل خطرات احتمالی خودداری نمائید، در صورت نیاز به پرستار بخش اطلاع دهید.

8- هنگام خواب و استراحت بیمار محافظ کنار تخت باید بالا باشد.

9- مواد غذائی را در یخچال و در نایلون غیر مشکی نگهداری و قبل از دادن هرگونه مواد غذایی به بیمار خود با پرستار مشورت کنید.

10- رژیم غذائی نوع رژیم غذائی بیمار توسط پزشک تجویز خواهدشد.

11-ساعت سرو غذا در بخش به شرح ذیل است: صبحانه: از ساعت 30/5 تا 30/6ناهار: از ساعت 30/11 تا 30/12

شام : از ساعت 18 تا 19 شب

12- ملاقات بیماران :

Ø      ساعت ملاقات عمومی با بیماران همه روزه از ساعت 14:30 لغایت 16 بعدازظهر میباشداز مراجعه در غیر از ساعات ذکر شده جهت ملاقاتخودداری فرمایید.

Ø      ورود کودک زیر12 سال به بخشها جهت ملاقات ممنوع است و ازآوردن گل وگیاه طبیعی برای بیماران خودداری فرمایید.

Ø      در پایان زمان ملاقات به منظور استراحت بیماران و انجام به موقع اقدامات درمانی ،نسبت به ترک بیمارستان اقدام و با کادر انتظامات در این مورد همکاری نمایید.

9- لطفا جهت ترخیص بیماران تصادفی با مراجعه به امور حقوقی نسبت به دریافت معرفی نامه جهت پاسگاه و دریافت مدارک تصادف اقدام فرمایید. ترخیص بیماران تصادفیمنوط به تحویل مدارک برابر با اصل پاسگاه به واحد ترخیص وو سایر مدارک لازم (تصویر برابر با اصل مدارک بیمه ای ماشین وراننده )  بیمارستان میباشد.

10- لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل در فرایند درمان آرامش خود را حفظ نموده و صبور باشید این مرکزاز طریق ذیل آماده رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات شما میباشد .

11-در صورت انتقادات و پیشنهادات و یا زمان بروز مشکل و اعلام شکایت می توانید نظرات خود را به صورت کتبی در ساعات اداری (8الی 14)  به واحد رسیدگی به شکایات واقع در طبقه اول دفتر بهبود کیفیت در ساعات غیر اداری به دفتر سو پر وایز واقع در دفتر پرستاری در طبقه سوم  تحویل داده و با ارائه نظرات خود ما را در ارتقاء کیفیت یاری فرمائید

12- در صورت داشتن هرگونه شکایت و انتقاد میتوانید نظرات خود را از طریق صندوق رسیدگی به شکایات به ما منتقل نمایید.شماره موبایل 09186580589 (تلفن24 ساعته سوپروایزر) پاسخگوییبهپیشنهاداتوشکایات می باشد.

13- به منظور جلوگیری از شلوغی بخش، از تجمع در راهرو بخش ها، ترددهای غیر ضروری و نیز تماس با سایر بیماران خودداری فرمایید .

14- جهت انجام فریضه نماز می توانید از نماز خانه موجود در بخش استفاده نمایید ، همچنین در صورت تمایل می توانید جهت شرکت در نماز ظهر و عصر از نمازخانه مرکزی واقع در طبقه همکف استفاده نمایید

15- در صورت تمایل به ترخیص بیمار خود با رضایت شخصی ، مسئولیت کلیه عواقب احتمالی متوجه خود بیمار و شما همراهگرامیمیباشدوبیمارستانهیچگونهتعهدیدراینخصوصنخواهدداشت .

بیمه های طرف قرارداد

*تامین اجتماعی      *بیمه سلامت      *کمیته امداد       *نیروهای مسلح* هلال احمر*سپاه بیت المقدس 

*بیمه بانکهای(ملی ، ملت، کشاورزی، تجارت، سپه، صادرات ، صنعت و معدن)*واحد بهداری سپاه   *اداره زندانها

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

* بیمه کارآفرین                   * بیمه دانا                 *بیمه شرکت نفت    *بیمه ایران  * بیمه سینا       

*بیمه آتیه سازان حافظ     *بیمه دی    *بیمه کمک رسان ایرانsos*بیمه آرمان               *بیمه  صدا و سیما

سیستم ها حمایتی بیمارستان شامل:

ü     مساعدت مددکاری به بیماران بی بضاعت با تایید عدم توانایی مالی از طرف کمیته امداد و بهزیستی و حمایت از بیماران صعب العلاج شامل هموفیلی و تالاسمی و سرطان و ..    

راهنمایی طبقاتبیمارستان  (ساختمان اصلی)

زیر زمین

طبقه همکف

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه جهارم

بلوک زایمان

اتاق ریاست /مدیر/حراست

آی سی یو بزرگسال

نشاط وروان کودک

دفتر پرستاری

عفونی کودکان

سی اس آر

NICU1

اتاق عمل

اتاق گروه کودکان

اتاق سوپروایزرین

جراحی زنان و مردان

رختشورخانه

PICU

رادیولوژی

داخلی کودکان

اتاق گروه زنان

پاتولوژی

آشپزخانه

اورژانس کودکان/ بزرگسال

آزمایشگاه

انکولوژی و خون

بعداززایمان

 

داروخانه مرکزی

اتاق پزشک

سونوگرافی

نوزادان

الکتیوزنان

 

داروخانه تجهیزات

داروخانه

 

 

مادران پرخطر

 

تاسیسات

ترخیص و پذیرش اورژانس

 

 

 

 

 

سی تی اسکن

 

 

 

 

ساختمان اداریدر داخل محوطه ضلع غربی بیمارستان شامل

امورحقوقی و مددکاری

واحد اموراداری

حسابداری و تدارکات

واحد اسناد پزشکی

واحد ترخیص

بانک رفاه و ملت

ساختمان کلینک نازایی بیمارستان  در دوطبقه در ضلع شرقی بیمارستان

 

اتاق ستاد بحران

واحد تحقیق و توسعه

کلینک نازایی

طبقه اول(همکف)

 

کلاس درس

اسکین لب

اینترنت

سایت آموزش

طبقه دوم نازایی

 محوطه

 درمانگاه فوق تخصصیدر ضلع شرقی  (ساختمان مجاورنازایی)

  داروخانه سرپایی : ورودی بیمارستان

ü     هزینه های قابل پیش بینی : این اطلاعات در فرم هایی طراحی شده و در همه بخشها قابل رویت است .