روابط عمومی

روابط عمومی بیمارستان بعثت
 روابط عمومی بیمارستان :آقای عربیان،آقای غلامی
 
ازجمله خدمات ارائه شده توسط این واحد:
  • برنامه ریزی برای مراسم اعیاد مهم   
  • برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم ایام شهادت
  • تهیه پمفلتهای فرهنگی – مذهبی
  • برگزاری مسابقات فرهنگی
  • برگزاری اردوهای زیارتی – سیاحتی
  • تلاوت و ختم قرآن سالی یک مرتبه در ماه مبارک رمضان
  • برنامه ریزی جهت گرامی داشت روزهای کارگر، زن و مرد، پرستار، پزشک، کارمند، توسط واحد فرهنگی
  • گرامی داشت هفته بسیج و قدردانی از بسیجیان