ICU2

مشخصات بخش
سرپرستار: شراره کاظمی
 
این بخش در طبقه سوم بیمارستان قرار دارد و مسیر دستیابی به بخش از طریق عبور از درون بخش  جراحی مغز و اعصاب است، و دارای 8 تخت فعال می باشد. این بخش در راستای رفع نیاز به تخت ویژه و ارائه خدمت به بیماران نیازمند در سال 1368 تاسیس و راه اندازی شد. کلیه تختها سه شکن با ریموت کنترل، تشکهای مواج و مانیتور مرکزی و آخرین مدل ونتیلاتورها میباشد. در تهیه تجهیزات این بخش سعی گردیده است تمامی دستگاه های مورد نیاز بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا خریداری، و در ارائه خدمت به بیماران گرامی از آنها به نحو بهینه بهره گرفته شود. در این بخش دستگاه دیالیز جهت انجام دیالیز بیماران بستری در ICU وجود دارد و دیالیز بیماران توسط پرسنل مجرب که دوره دیالیز را گذرانده اند، انجام می شود. متخصص بیهوشی مقیم در طی 24 ساعت شبانه روز مسئول بیماران بستری است.  در این بخش کلیه بیماران ترومایی،جراحی مغز واعصاب،جراحی عمومی،زنان و زایمان و مادران پرخطر و وسایر بیماران بستری در بخش های داخلی که نیاز به مراقبت های ویزه داشته باشند، بستری می شوند.