جراحی مغز و اعصاب

مشخصات بخش نروسرجری
 
رئیس بخش: دکتر نظام الدینی
مدیر گروه: دکتر مهرداد مرادی
مسئول بخش: لیلا خلیقی
تعداد متخصصین: 4 نفر
تعداد پرستار: 9 نفر
تعداد بهیار: 1 نفر
تعداد کمک بهیار: 1 نفر
تعداد خدمات: 3 نفر
 
بخش دارای 21 تخت فعال می باشد.
 

پزشکان متخصص مغز و اعصاب

 

1-آقای دکتر سید اکبر نظام الدینی                2-آقای دکتر مهدی محمود خانی

3- آقای دکتر شکراله زندی                            4- خانم دکتر پریسا عظیمی

5-دکتر حبیب پیرمرادی                                   6- دکتر رامین رجبی

 

 
دستگاهای موجود: DC شوک، ECG، لارنگوسکوپ، آمبوبگ اطفال، آمبوبگ بزرگسال، اکسیژن پرتابل، چراغ قوه، دهان باز کن