پیشنهادات

پیشنهادات
مراجعین محترم بیمارستان لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را جهت بهبود خدمات بیمارستان با ما درمیان بگذارید
نام
نام خانوادگی
وضعیت مراجعه
تلفن تماس
وضعیت درمان
تاریخ
 
شرح پیشنهاد و یا انتقاد
 
 
 
کد امنیتی