تماس با ما

 
   آدرس : بیجار بلوار شهید رحمانی بیمارستان امام حسین (ع)
تلفن :68-38236066(087)
پیامک:5000131843
وب سایت : www.muk.ac.ir