بیجار

بیجار

بیجار

اخبار

استعلام بها کیف های بهداشتی بیمارستان امام حسین (ع) بیجار

استعلام بها کیف های بهداشتی بیمارستان امام حسین (ع) بیجار

چهارشنبه 1 دی 1395

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار

پنجشنبه 8 مهر 1395

برگزاری مراسم بزرگداشت روزجهانی بهداشت محیط

برگزاری مراسم بزرگداشت روزجهانی بهداشت محیط

سه‌شنبه 6 مهر 1395

افتتاح بیمارستان صحرایی در حسن آباد یاسوکند

افتتاح بیمارستان صحرایی در حسن آباد یاسوکند

پنجشنبه 1 مهر 1395

آگهی مزایده اموال اسقاطی شبکه بهداشت و درمان بیجار

آگهی مزایده اموال اسقاطی شبکه بهداشت و درمان بیجار

پنجشنبه 25 شهریور 1395

برگزاری مانور دورمیزی زنجیره مدیریت فرماندهی حوادث و بلایا شبکه بهداشت و درمان بیجار

برگزاری مانور دورمیزی زنجیره مدیریت فرماندهی حوادث و بلایا شبکه بهداشت و درمان بیجار

شنبه 13 شهریور 1395

برگزاری جلسه هماهنگی برپایی بیمارستان صحرایی در حسن آباد یاسوکند

برگزاری جلسه هماهنگی برپایی بیمارستان صحرایی در حسن آباد یاسوکند

شنبه 13 شهریور 1395

بازدید فرماندار به مناسبت هفته دولت از شبکه بهداشت و درمان بیجار

بازدید فرماندار به مناسبت هفته دولت از شبکه بهداشت و درمان بیجار

سه‌شنبه 2 شهریور 1395
بیمارستان امام حسین