اسامی پزشکان

معرفی

 

ر

نام ونام خانوادگی پزشک عمومی

1

دکتر مصطفی حکمت نیا

2

دکترمحمدباقرعباسزاده

3

دکتر محمد پوینده پور

4

دکتر ژیوار رشیدپور

5

دکتر افشین مهدویان

6

دکتر آزاده کریمی

7

دکتر هامون مقبل

8

دکتر فرزاد مولودی

9

دکتر مسعود محمدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   اسامی پزشکان متخصص بیمارستان امام خمینی (ره) سقز
 
     1.         آقای دکتر محمدبهروز مرادی   متخصص کودکان  

       2.         آقای دکتر شهریار کمالی   متخصص کودکان  

       3.         آقای دکتر امید قادری      متخصص کودکان  

       4.         خانم دکتر ونوس فلاحی      متخصص کودکان  

       5.         آقای دکتر علیرضا رضایی متخصص اورولوژی 

       6.         آقای دکتر فرهود خالقی مهر متخصص اورولوژی 

       7.         آقای دکتر کاوه کریمی   متخصص عفونی     

       8.         خانم دکتر افسانه سالکی   متخصص داخلی      

       9.         آقای دکتر جلال الدین نقشبندی     متخصص داخلی      

     10.       آقای دکتر ایوب قاضی متخصص داخلی 

     11.       آقای دکتر امیر سعید صادقی فوق تخصص گوارش  

     12.       آقای دکتر شهروز ناهید    متخصص داخلی        

     13.       خانم دکتر  هاجر حسینی     متخصص زنان و زایمان     

     14.       خانم دکتر  مژده محمدی       متخصص زنان و زایمان     

     15.       خانم دکتر  نازنین شلماشی     متخصص زنان و زایمان     

     16.       خانم دکتر  سیده ساره حیدری       متخصص زنان و زایمان     

     17.       خانم دکتر  شلیر فلاحی        متخصص زنان و زایمان     

     18.       آقای دکتر محمدرضا بهاری     متخصص ENT 

     19.       آقای دکتر فربود کلانتری        متخصص ENT 

     20.       آقای دکتر ماشاا... کریمی  متخصص چشم پزشکی  

     21.       خانم دکتر فریبا جعفری  متخصص چشم پزشکی  

     22.       آقای دکتر عماد فخروئیان متخصص مغز و اعصاب 

     23.       آقای دکتر سعید ارقند      متخصص مغز و اعصاب 

     24.       آقای دکتر زامیاد سلاطی  متخصص ارتوپدی  

     25.       آقای دکتر علیرضا بهمنی نژاد  متخصص ارتوپدی  

     26.       آقای دکتر حسین فرجی   متخصص روانپزشکی 

     27.       آقای دکتر محمدکاکایی    متخصص روانپزشکی 

     28.       آقای دکتر کمال خضری متخصصقلبوعروق 

     29.       آقای دکتر شفیع ممبری متخصصقلبوعروق 

     30.       آقای دکتر حمیدرضا اوجاقی متخصص پوست    

     31.       آقای دکتر مصطفی گلکار متخصص جراحی عمومی   

     32.       آقای دکتر حمید اسماعیل پور  متخصص جراحی عمومی

     33.       آقای دکتر جمال قزلجی     فوق تخصص جراحی پلاستیک