الهم ارزقنی شفاعه الحسین

الهم ارزقنی شفاعه الحسین

السلام علی الحسین

السلام علی الحسین

بیمارستان شهید بهشتی قروه کردستان

بیمارستان شهید بهشتی قروه کردستان

بیمارستان شهید بهشتی قروه

بیمارستان شهید بهشتی قروه

آخرین خبرها از بیمارستان قروه

افتتاح کلنیک فیزیوتراپی

افتتاح کلنیک فیزیوتراپی واقع در کلنیک تخصصی بیمارستان شهید بهشتی قروه مجهز به جدیدترین تجهیزات و همگام با علم فیزیوتراپی روز دنیا با همکاری بخش خصوصی و تعرفه دولتی در دو نوبت صبح و عصر آماده ارایه خدمات به مردم شریف قروه میباشد.

شنبه 16 تیر 1397