مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید به عنوان قدیمی ترین بیمارستان استان و بیمارستانی دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان خدمات درمانی ،تخصصی و فوق تخصصی را بر مبنای رسالت خود و در چارچوب قوانین بهداشت و درمان کشور تامین می نماید.

آخرین خبرهای بیمارستان

بازدید مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت از مرکز پزشکی آموزشی درمانی توحید

دکتر میر دهقان مدیر کل اعتبار بخشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورخه 13/4/1396 از بیمارستان توحید سنندج بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی مرکز توحید ، دکتر میر دهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت

چهارشنبه 14 تیر 1396
نظرسنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید را چگونه ارزیابی می کنید؟[مشاهده نتایج]