مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید به عنوان قدیمی ترین بیمارستان استان و بیمارستانی دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان خدمات درمانی ،تخصصی و فوق تخصصی را بر مبنای رسالت خود و در چارچوب قوانین بهداشت و درمان کشور تامین می نماید.

آخرین خبرهای بیمارستان

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت خطر حوادث و بلایا بصورت ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی درمانی توحید و جراحی قلب شهید بروجردی ، جلسه آموزشی سنجه های ارزیابی ایمنی عملکردی بیمارستان در حیطه مدیریت خطر حوادث و بلایا بصورت ویدئو کنفرانس

سه‌شنبه 5 دی 1396
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
نظرسنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید را چگونه ارزیابی می کنید؟[مشاهده نتایج]