مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

هر گونه سیاه نمایی و ترویج ناامیدی ، کار دشمن و یا همسویی ناآگاهانه با اهداف شوم آمریکا و عربستان علیه هموطنان است . اصحاب رسانه و اعضاء شبکه های اجتماعی مراقب باشند. همه مراقب باشیم ، ناخواسته اقدامی همسو با تحریم های ترامپ و همپیمانان منطقه ای او مانند عربستان ، علیه کشور تروریستی قرار نگیرد.

آخرین خبرهای بیمارستان

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه مقابله با تخلیه تلفنی

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه مقابله با تخلیه تلفنی توسط مدیریت حراست دانشگاه مورخه 1397/6/27

سه‌شنبه 27 شهریور 1397

آگهی استعلام

یکشنبه 4 شهریور 1397

آگهی استعلام

یکشنبه 4 شهریور 1397

آگهی استعلام

یکشنبه 4 شهریور 1397

آگهی استعلام

یکشنبه 4 شهریور 1397
نظرسنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید را چگونه ارزیابی می کنید؟[مشاهده نتایج]