مدیر داخلی

 
 
 
 سید منصور هاشمی‌نسب
متولد 1340 سنندج
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA)
 

  
 
سالسمت
 1365 استخدام در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 1370-1372 مدیر بیمارستان کودکان سنندج
 1373-1374 مدیر داخلی بیمارستان بعثت سنندج
 1375-1380 مدیر داخلی بیمارستان توحید سنندج
 1381 رئیس اورژانس سنندج
 1382 رئیس دفتر فنی دانشگاه
 1383-1385 رئیس اداره فوریتهای پزشکی کردستان
 1385-1391 مسؤول ستاد اشتغال و کارآفرینی دانشگاه
 1391-1395 مدیر داخلی بیمارستان قدس سنندج
 1395 تاکنون مدیر داخلی بیمارستان توحید سنندج
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ علم‌ و تکنولوژی‌ و تغییرات‌ سریع‌ در ارزش‌های‌ انسانی‌ و انتظارات‌ آنها، تغییرات‌ چشمگیری‌ نیز در نقش‌های‌ مدیران‌ بیمارستان‌ها بوجود آمده‌ است‌. مدیر برنامه‌ ریز و مجری‌ خط‌ مشی‌ و استراتژی‌ سازمان‌ است‌ . مدیر بیمارستان‌ مهمترین‌ فرد سازمانی‌ ‌ می‌باشد که نقش‌ اصلی‌ را در حل‌ مشکلات‌ به‌ عهده‌ دارد. مدیریت یک عامل تعیین کننده در سرنوشت هر سازمان است و می تواند منجر به اعتلای سازمان ، رضایت کارکنان و ارباب رجوع ، کاهش هزینه ها و بالا رفتن کیفیت خدمات گردد. به همین دلیل پذیرفته نیست که به خاطر ملاحظات دوستانه و یا روابط گروهی و صنفی از افرادی غیر متخصص برای مدیریت یک سازمان استفاده کرد بخصوص برای مدیریت یک بیمارستان که مسوولیت حفظ سلامتی روحی و جسمی انسان ها را برعهده دارد .

به عبارت دیگر اینکه در یک بیمارستان ارباب رجوع وقت کمتری را صرف کند ، از احساس مسوولیت ارائه دهندگان خدمات به نحو مطلوب تری برخوردار شود و با احترام و حرمت بیشتری با او برخورد گردد .

بی شک موفقیت هر سیستم می تواند نتیجه پشتیبانی و همکاری تمام مجموعه ها می باشد. ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک همکاران امیدواریم شاهد پیشرفت روزافزون بیمارستان توحید در آینده باشیم.