حقوق گیرندگان خدمت

 

حقوق گیرنده خدمت

 

خانم مژگان کاردوسیان

مسئول آموزش همگانی مرکز و مسئول رسیدگی به شکایات بیماران و همراهان

انگیزه حرکت برای تدوین منشور حقوق بیمار با انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1947 آغاز شد که در آن مردم خواستار برابری حقوق برای دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی شدند.اولین گروه حرفه ای که اعلامیه حقوق بیمار را منتشر کرد اتحادیه ملی پرستاری در سال1959 بود .در سال 1973 انجمن بیمارستان های آمریکا لایحه حقوق بیماران به همراه مثال های اجرایی و مستند را تحت عنوان لایحه حقوق بیماران منتشر کرد .

بدون شک، بخش عمده ای از رضایتمندی بیماران در مراکز درمانی، مربوط به رعایت حقوق آنان توسط کارکنان مراکز درمانی و کمک به آنان برای برآورده ساختن نیازهایشان می شود. با در نظر گرفتن منشور حقوق بیماران، می توان از بیماران مراقبت های مؤثرتری را به عمل آورد. مرکز توحید جهت افزایش رضایتمندی بیماران رعایت بندهای منشور حقوق بیمار را سرلوحه کار خود قرار داده است . منشور حقوق بیمار موجب بهبود روابط بین بیمار و کارکنان بهداشتی و درمانی میگردد .

 

جهت راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان اقدامات ذیل مد نظر قرار گرفته است :

·         استقرار واحد اطلاعات در ورودی بیمارستان

·         تهیه بروشور راهنمای بیمارستان و ارایه آن به مراجعین در واحد پذیرش

·         تهیه و نصب خطوط راهنما در راهروهای اصلی مرکز

·         تهیه و نصب تابلوهای معرفی بخش ها

با توجه به استاندارد های اعتباربخشی و لزوم توجه به ایمنی اطفال و همچنین حفظ آرامش بیماران ، مرکز توحید نسبت به احداث اتاق کودک در ورودی بخش ها جهت نگهداری اطفال در زمان ملاقات بیماران اقدام نموده است

احداث لابی بیمارستان به منظور ارتقاء رفاه حال همراهان در حال انجام می باشد .

ارائه خدمت به بیماران با حفظ حریم شخصی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بدین منظور مرکز توحید در 3 ماه چهارم سال اقدام به نصب پرده بین تخت های بخش های داخلی زنان ، مرکز شهید بروجردی و بخش آنژیوگرافی نموده است .

 

به منظور تامین امکانات جهت انجام فرائض دینی بیماران و همراهان مرکز توحید در زمستان سال 95 اقدام به بازسازی نمازخانه مرکز و همچنین به منظور پاسخ به سوالات شرعی بیماران و همراهان اقدام به تعریف اتاقی به همین نام نموده است که پاسخگویی به سوالات توسط فقیه واجد شرایط انجام می پذیرد .

رضایتمندی بیماران، یکی از مشخصه های اثربخشی خدمات بیمارستان محسوب می شود. لازم به ذکر است که رضایتمندی بیماران بستری ، اورژانس و سرپایی و رضایتمندی همراهان به صورت مرتب پایش شده و در جهت ارتقاء این شاخص مداخلات لازم لحاظ می گردد .

در راستای اجرایی نمودن استاندارد های بیمارستان های دوستدار ایمنی ، آموزش های خود مراقبتی در مورد بیماران دیابتی و بیماران تحت شیمی درمانی و بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بیماران با سابقه مصرف وارفارین از طریق ارایه آموزش های چهره به چهره ، آموزش های گروهی ، ارایه پمفلت و کتابچه‌های خودمراقبتی انجام می‌پذیرد.

واحد رسیدگی به شکایات در دفتر پرستاری قرار گرفته و در صورت بروز هرگونه نارضایتی و شکایت همراه یا بیمار و عدم حل و فصل آن در بخش یا واحد مربوطه ، شکایت مذکور در این واحد مورد رسیدگی قرار می گیرد .

بیماران در حال احتضار :

 

نیاز جسمی افراد محتضر شبیه به نیازهای همه بیماران با بیماریهای شدید همراه باکنترل درد است. گرمی وعطوفت فرد مراقبت کننده وآگاهی وی از فرایند مردن باعث یاری دهی بهتربه افراد محتضر می شود.

در مراقبتهای پس از مرگ کلیه اقدامات باید با احترام و با ارزش‌گذاری به بیمار صورت گیرد. در همین راستا مرکز توحید جهت تسکین آلام همراه بیماران فوت شده اقدام به احداث اتاق سوگ در سال 1395 نموده است .