مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید به عنوان قدیمی ترین بیمارستان استان و بیمارستانی دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان خدمات درمانی ،تخصصی و فوق تخصصی را بر مبنای رسالت خود و در چارچوب قوانین بهداشت و درمان کشور تامین می نماید.

 

کارکنان دفتر پرستاری مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی توحید

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

گلاله یاری

مدیر خدمات پرستاری

2

سحر ثروت یاری

سوپروایزر بالینی(جانشین مدیر)

3

هانا شیخ الاسلام زاده

سوپروایزر بالینی

4

منیره صادقی

سوپروایزر بالینی

5

سارا روحی

سوپروایزر آموزشی

6

سروه صدیقی

پرستار کنترل عفونت

7

مژگان کاردوسیان

سوپروایزر آموزش به بیمار

8

سارا تیموری

سوپروایزر در گردش(عصر و شب)

9

سروه وفایی

سوپروایزر در گردش(عصر و شب)

10

روشنک بنفشی

سوپروایزر در گردش(عصر و شب)

11

شکرالله حیدریان

سوپروایزر در گردش(عصر و شب)

12

عثمان رخش بهار

سوپروایزر در گردش(عصر و شب)

13

ایوب اصلانی

سوپروایزر در گردش(عصر و شب)

14

ژیلا ویسی

منشی

 

 

 

 

نظرسنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید را چگونه ارزیابی می کنید؟[مشاهده نتایج]