رهبری
تسلیت محرم 1397

تسلیت محرم 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

فضاهای آموزش مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

فضاهای آموزش مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

اقدامات مسئولین در عرصه مقابله با تحریم های ظالمانه

اقدامات مسئولین در عرصه مقابله با تحریم های ظالمانه

دوشنبه 26 شهریور 1397

برگزاری کارگاه آموزشی "علم سنجی؛ آشنایی با شاخص های پایگاه اطلاعات استنادی Scopus" معاونت آموزشی و پژوهشی، 5 مهرماه 1397

به اطلاع کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی، دستیاران، پژوهشگران و فراگیران گرامی می رساند؛ کارگاه آموزشی " علم سنجی؛ آشنایی با شاخص های پایگاه اطلاعات استنادی “Scopus معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنج شنبه مورخ 5 مهر ماه 1397 ساعت 11-9 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (طبقۀ هفتم) برگزار خواهد شد. کارگاه آموزشی دارای 2 ساعت دانش پژوهی خواهد بود.

پنجشنبه 22 شهریور 1397

انتصاب دکتر جمال امجدی به عنوان سرپرست مرکز پزشکی کوثر سنندج

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی دکتر جمال امجدی را به عنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج منصوب کرد.

چهارشنبه 21 شهریور 1397

برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی مقدماتی با نرم افزار آماری (SPSS)" معاونت آموزشی و پژوهشی، 15 شهریور 1397

به اطلاع کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی، دستیاران، پژوهشگران و فراگیران گرامی می رساند؛ کارگاه آموزشی "آشنایی مقدماتی با نرمافزار آماری SPSS" معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، روز پنج شنبه مورخ 15 شهریور ماه 1397 ساعت 11-9 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (طبقۀ هفتم) برگزار شد. کارگاه آموزشی دارای 2 ساعت دانش پژوهی بود.

شنبه 10 شهریور 1397
پیوند های مهم
تصاویر