شهرستان بانه

تماس با ما
 
 
 
 
نشانی:بانه- میدان جهاد- شبکه بهداشت و درمان
کد پستی 6691917866   تلفن:  4223330-0873
آخرین اخبار

«جلسه آموزشی سامانه سیب بمدت چهار روز در بانه»

جلسه توجیهی آموزش سامانه سیب برای کلیه پزشکان ، دندانپزشکان ، کارشناسان ستادی ، کارشناسان سلامت محیطی ، مراقبین سلامت ، بهورزان خانه های بهداشت در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.

شنبه 2 بهمن 1395

«آغاز جلسه 4 روزه آموزشی سامانه سیب در بانه»

آغاز جلسه آموزشی جامع سامانه سیب در بانه

شنبه 25 دی 1395