شهرستان بانه

تماس با ما
. .
 
نشانی:بانه- میدان جهاد- شبکه بهداشت و درمان
کد پستی 6691917866   تلفن:  4223330-0873
آخرین اخبار

واگذاری واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه از طریق مزایده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان صلاح الدین ایوبی به طریق مزایده به مدت یک سال واگذار نماید.

چهارشنبه 1 شهریور 1396

مزایده تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان صلاح الدین ایوبی به مدت یک سال واگذار نماید.

پنجشنبه 12 مرداد 1396
فرمها و فایلها