در باره مرکز

مرکز فوریت های پزشکی شهرستان بانه

 مرکز فوریت های پزشکی شهرستان بانه در سال 1382 و تنها با 5 پرسنل و یک دستگاه آمبولانس فعالیت خود را آغاز نمود که این تعداد همینک به یک پایگاه شهری و دو پایگاه بین جاده ای در مسیرهای بانه-سقز و بانه-سردشت ، چهار دستگاه آمبولانس و 22 پرسنل شاغل و فعال در این بخش افزایش پیدا کرده است.

فوریت های پزشکی شهرستان بانه به خاطر میزبانی از مسافرین بسیار و کاروان های راهیان نور یکی از پر کارترین مراکز فوریت در سطح استان به شمار می آید، به گونه ای که تعداد ماموریت های منجر به اعزام آمبولانس در سال 93 چیزی بالغ بر 1000 ماموریت می باشد که در این بین نکته ی شایان توجه با وجود این حجم بالای ماموریت زمان حضور بر بالین بیماران است که خوشبختانه بسیار مطلوب و در حد استانداردهای کشوری است به گونه ای که زمان ماموریت های شهری به صورت میانگین 6 دقیقه و برای ماموریت های بین جاده ای و روستایی زمان میانگین 15 دقیقه ای می باشد.

 

فرمها و فایلها