شهرستان بیجار

آخرین اخبار

برگزارای جلسات آموزشی بمناسبت هفته سلامت

در دومین روزاز هفته سلامت جلسات آموزشی برای گروههای تحت پوشش برگزار گردید

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396

گرامیداشت روز جهانی آزمایشگاه

برگزاری مراسم روز جهانی آزمایشگاه وتجلیل از پرسنل آزمایشگاه مرکزبهداشت بیجار

پنجشنبه 31 فروردین 1396