شهرستان بیجار

آخرین اخبار

بازدید از کمپ ترک اعتیاد احیاگران بمناسبت هفته سلامت

بمناسبت هفته سلامت باهمکاری ادارات بهزیستی ،فرمانداری از کمپ ترک اعتیاد بازدید بعمل آمد.

پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

برگزارای جلسات آموزشی بمناسبت هفته سلامت

در دومین روزاز هفته سلامت جلسات آموزشی برای گروههای تحت پوشش برگزار گردید

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396