معرفی و رزومه کاری ریاست

 
دکتر سعدالله اسماعیلی
 
   پزشک عمومی : فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1381)
 
   سنوات خدمتی: 
      سابقه خدمتی : 12 سال
      سابقه مدیریتی : 10 سال
 
   سوابق مدیریتی: 
      - مسئول نظارت بر دارو و درمان شبکه بهداشت و درمان سقز به مدت 3 سال
      - رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سقز به مدت 3 سال
      - مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان به مدت 3 سال
      -مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان از آذر ماه سال 1396 تا کنون