شهرستان دیواندره

آخرین اخبار

برگزاری جلسه ماهیانه رابطین ادارات با موضوع"ریسک فاکتورهای مرتبط باسرطان"درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیواندره

جلسه ماهیانه رابطین ادارات با موضوع"ریسک فاکتورهای مرتبط باسرطان وراههای پیشگیری ازآن"درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیواندره برگزارگردید.

پنجشنبه 30 دی 1395

ویزیت بیماران ضایعه نخاعی روستای تبریزخاتون ونساره علیا توسط مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیواندره

مدیرشبکه بهداشت و درمان دیواندره درمورخه1395/10/28بیماران ضایعه نخاعی روستای تبریزخاتون ونساره علیا را ویزیت نمودند.

چهارشنبه 29 دی 1395