سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

آموزش سلامت

 

مقدمه : 

"برخورداری از بالاترین حد استانداردهای  منطقی وقابل حصول سلامت،بدون نظر گرفتن نژاد،مذهب،عقاید سیاسی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی،حق مسلم هر انسانی است"  اساسنامه سازمان جهانی بهداشت(1946)

نوع برخورد هر فرد با سلامتش تا حد زیادی به میزان سواد بهداشتی وی بستگی دارد وافزایش سواد بهداشتی اقشار مختلف مردم نیازمند توسعه علمی ومنطقی آموزش سلامت در كشور است.

ارتقای سلامت،دربرگیرنده سه فاكتور است:آموزش سلامت،حفاظت از سلامت وپیشگیری از بیماری است كه بدون برنامه ریزی موزون،هماهنگ،همزمان وبرابر برای هریك از این سه فاكتور نمی توان به ارتقای سلامت مردم امیدی داشت.

در دیدگاه سنتی ،آموزش سلامت عاملی است كه رفتارهای مخاطره آمیز افراد را تغییر می دهد.این تعریف نشانگر این مطلب است كه آموزش سلامت بیشتر به پیشگیری در امر سلامت توجه دارد.

منشور Ottawa برای ارتقای سلامت(1986) روشن ترین بیانیه ای است كه اصول جنبش نوین سلامت عمومی در آن ذكر شده است.منشور Ottawa جنبش ارتقای سلامت را این طور معنی می كند:

*ایجاد سیاست های حامی سلامت                                                       *توسعه مهارت های فردی

*ایجاد محیط های حامی سلامت وحفاظت شده                                         *توسعه اقدام جامعه

كه تمامی این اقدام ها نیازمند توسعه آموزش سلامت به دست اندركاران،سیاستگذاران ومردم است.

 

اصلاح شيوه­ زندگي مردم نیازمند تأمين فرصت­هايي براي توسعه راهبردهاي سازشي و تقویت انعطاف پذيري فردي و جمعی آن ها است. يك شيوه زندگي سالم در برگيرنده تعادلي بين استقلال فردي مردم و تعامل شان با جامعه مي­باشد.

 
تقویم مناسبت ها
 
 
 
 
 برنامه عملیاتی

 دانلود فایل برنامه عملیاتی

 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS