سال 96   اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

واحد مدارس

 
متن  

دكتر رضا افغانی

دكتر شهر بانو سعیدی

دكتر شهلا نوروزی

دكتر رضا حیدری

دكتر مهدی رهاب

زیر صفحات
   
   
  نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
  كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
  اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
  Powered By JiroCMS