برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه

حضور پرشور کارکنان دانشگاه در مراسم راهپیمایی محکومیت اغتشاشات اخیر

بیمارستان کوثر سنندج

سه بیمارستان تحت پوشش دانشگاه موفق به اخذ مجوز پذیرش بیماران بین الملل (IPD) از وزارت بهداشت شدند.

معرفی
آخرین خبرها

برگزاری کارگاه حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه

این دوره آموزشی یک روزه در بیمارستان سینا شهرستان کامیاران جهت کادر درمان بیمارستان برگزار گردید.

دوشنبه 25 دی 1396

برگزاری کارگاه بازآموزی سامانه سیب درشهرستان کامیاران

این دوره بازآموزی در مرکزبهداشت شهرستان کامیاران جهت کلیه پرسنل اعم ازپزشک ،دندانپزشک، ماما،کارشناسان ستادی، کاردان و کارشناسان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، مراقبین سلامت و بهورزان مرکزبهداشت برگزار گردید

یکشنبه 24 دی 1396