پایگاه اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

بیمارستان کوثر سنندج

معرفی
آخرین خبرها

بازدید از ایستگاه سلامت اورژانس 115 شهرستان کامیاران

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران از ایستگاه سلامت اورژانس 115 این شهرستان بازدید به عمل آوردند.

یکشنبه 27 اسفند 1396

جلسه هم اندیشی با مجمع خیرین سلامت برگزار گردید

این جلسه در راستای گزارش مجمع خیرین سلامت شهرستان کامیاران از آخرین اقدامات اعضای هیأت مؤسس مجمع و با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان و جمعی از مسئولین این شبکه برگزار گردید.

یکشنبه 27 اسفند 1396