بیمارستان کوثر سنندج

معرفی
آخرین خبرها

کبری نعیمی، بهورز فداکاری که با عمل احیا قلبی ریوی منجی سیمبان مصدوم شد

کبری نعیمی بهورز خانه بهداشت پالنگان از توابع مرکزبهداشت شهرستان کامیاران با حضور به موقع و انجام عملیات احیا قلبی ریوی جان سیمبان مصدوم از برق گرفتگی را نجات داد.

جمعه 19 مرداد 1397

برگزاری فعالیتهای متنوع آموزشی به مناسبت هفته «ترویج تغذیه باشیر مادر»

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران به مناسبت هفته ترویج تغذیه با شیر مادر اقدام به برگزاری برنامه های متنوعی در راستای اطلاع رسانی اهمیت تغذیه با شیر مادر نمود.

یکشنبه 14 مرداد 1397