برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه

10th Congress of the Iranian Endourology and Urolaparoscopy Society Tehran,IR Iran –September 14-16 ,2018

بیمارستان کوثر سنندج

معرفی
آخرین خبرها

بازدید سرزده فرماندار از ستاد مرکز بهداشت کامیاران

دکتر مسعود الماسی فرماندار کامیاران با حضور در شبکه بهداشت و درمان این شهرستان از واحد های ستاد مرکزبهداشت به صورت سر زده بازدید نمود.

پنجشنبه 22 آذر 1397

بازدید مشترک از زیرساخت های بهداشتی و درمانی شهر موچش

تیم مدیریتی شبکه بهداشت و درمان کامیاران به مدیریت سرپرست شبکه و درمان این شهرستان با همراهی بخشدار،شهردار و شورای اسلامی شهر موچش به منظور بررسی وضعیت موجود زیرساختهای بهداشتی و درمانی شهر موچش از مرکزخدمات جامع سلامت و پایگاه فوریتهای این شهر بازدید نمودند .

پنجشنبه 22 آذر 1397