اجلاس مدیران دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سنندج برگزار شد.

بیمارستان کوثر سنندج

معرفی
آخرین خبرها

روز سوم و تداوم فعالیتهای هفته سلامت هماهنگ با شعار پوشش همگانی سلامت

در سومین روز از هفته سلامت مرکزبهداشت شهرستان کامیاران با همکاری یکی از آزمایشگاه های تشخیص طبی خیر بخش خصوصی جهت زنان واجد شرایط در روستای محروم باخرم اقدام به انجام آزمایشات غربالگری مربوطه نمود.

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397

برنامه های مرکزبهداشت کامیاران برای گرامی داشت دومین روزاز هفته سلامت و روز زمین پاک

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران با جمع آوری زباله از مناطق حاشیه ای شهرکامیاران ،برپایی نمایشگاه عکس و دعوت از ادارات جهت آشنایی با خدمات PHC شهری برنامه های متنوعی را در راستای گرامی داشت دومین روز از هفته سلامت مصادف با روز جهانی زمین پاک به عمل آوردند.

یکشنبه 2 اردیبهشت 1397