سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
کد پستی مراکز و خانه های بهداشت
 

گازرخانی 47769-66351

 بزوش 14731-66351

گرگرعلیا  73351-66391

مارنج     44149-66391

 دگن       58364-66391

گرگرسفلی  71649-66391

قورق        65864/66391

رمشت      59585-66391

کیله گلان   68496-66391

یمینان سفلی  58749-66461

اسلام آباد     47566-66361

گاوشان       69333-66381

لاین          71666-66381

وزمانه       77399-66381

شیروانه     14165-66371

چرسانه     34366-66331

لون سادات  64581-66331

کلاتی       41731-66331

مرکز شاهینی 13318-66331

پشاباد        31331-66331

گلیان        48611-66351

توبره ریز   14711-66311

ورمهنگ   61634-66311

شترمل      56388-66381

نشور       33886-66361

مامن       54468-66371

مرکزگازرخانی 47767-66356

مرکزاسلام اباد 47661-66361

هندیمن     53328-66341

فریتهای طاینه 67831-66381

طا . خ    13141-66341

الک       6631133873

کوله ساره .خ. 45646-66341

فارس اباد  41851-66341 

یغواسی    58384-66371

نجف اباد   48316-66341

خامسان   15386-66381

خامسان مرکز .15386-66381

کوله ساره مرکز 45465-66341

طا؛ .مرکز 13131-66341

موچش مرکز 36594-66391

موچش مرکز 36594-66391

بانسعید      36431-66381

کومایین     68351-66381

باخرم       34399-66381

انگوژان   31111-66151

تنگی سر  35463-66341

دولاب   14581-66361

یوزیدر   53791-66351

تیلکو    43331-66351

مرکز یک 13451-66316

مرکز گشکی 49646-66331

محراب.خ.47331-66341

سرچی   37871-66341

بوانه     61331-66371

سیاناو    49483-66361

شاهینی .خ. 13318-66331

گشکی .خ. 49671-66331

وندرنی   55776-66371

بلوجه    35515-66371

نیر   51331-66341

محراب .م. 47333-66341

نزاز   49353-66341

پنیران 56114-66391

بیمارستان سینا 63181-66316

طاینه  44353-66361

مرکز دو 75789-66316

مرکز سه  45175-66318

ستاد مرکز 53141-66318

سرریز 6635156936   

دژن   6635144319

پلنگان  6635134355

درویان  6631145381

ماراب   6631158477

بلان     6631135111

بیار      6637136731

چشمه کبود  6637138331

 
.
نظر شما در ارتباط با خدمات ارائه شده در وب سایت دانشگاه چیست؟[مشاهده نتایج]
 
 
 
آمار بازدید
کاربران آنلاین 1785
امروز 8329
دیروز 20717
ماه جاری 388846
سال جاری 1171398
از ابتدا 17023426
صفحه جاری 3554

 
 
 
 
اذان صبح: 4:18
طلوع آفتاب: 6:06
اذان ظهر: 13:22
اذان عصر: 18:38
غروب آفتاب: 20:38
اذان مغرب: 20:58
نیمه شب شرعی: 23:54
 
 

.

 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS