شبکه بهداشت

آخرین اخبار

برگزاری همایش مدیریت استرس در محیط کار

مرکز بهداشت شهرستان کامیاران این همایش را به مناسبت هفته سلامت روان برگزار نمود

شنبه 29 مهر 1396

کوهپیمایی کارکنان شبکه درآخرین روزهفته

کارکنان ستادشبکه ومرکزبهداشت شهرستان کامیاران درراستای برنامه های روزهای جهانی قلب،روزجهانی تخم مرغ وهفته ملی سلامت بانوان ایرانی آخرین روز هفته را کوهپیمایی نمودند

شنبه 22 مهر 1396

برگزاری مسابقات ورزشی دربین بانوان شاغل درشبکه

مرکز بهداشت شهرستان کامیاران درراستای برنامه های هفته ملی سلامت بانوان ایرانی وروزجهانی قلب اقدام به برگزاری این مسابقات ورزشی نمود

پنجشنبه 20 مهر 1396

بازددیدسرزده معاون درمان دانشگاه ازبیمارستان سینا کامیاران

دراین بازدیددکترهومن قصری وهیأت همراه بخشهای مختلف بیمارستان سینا راموردبازدید قرارداده وازنزدیک درجریان نحوه ارائه خدمت به بیماران قرارگرفتند

چهارشنبه 19 مهر 1396

برگزاری جشنواره غذای سالم بومی محلی

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران اقدام به برگزاری مسابقه آشپزی باعنوان " غذاهای بومی محلی "دربین زنان ومردان شاغل درمرکزبهداشت ورابطین سلامت نمود

سه‌شنبه 18 مهر 1396

دیدارمدیرشبکه بارئیس مرکزبزرگ اسلامی وامام جمعه شهرستان کامیاران

دراین دیدار،مدیرشبکه بهداشت ودرمان ضمن بیا ن تهدیدات انتقال بیماریهابرای قشرآسیب پذیر(سالمندان، کودکان ومادران باردار)گفتند: ازامامان جمعه وجماعت وسایرروحانیون معززانتظارداریم تانسبت به آگاه سازی زائرین اربعین حسینی دراین خصوص یاری گرماباشند

سه‌شنبه 18 مهر 1396

برگزاری همایش باشکوه سالمندان درشهرستان کامیاران

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این همایش رادرآخرین روزازهفته ملی سلامت سالمندان باشعار" آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان " درپارک ریبواراین شهرستان برگزارنمود

دوشنبه 17 مهر 1396

حضورمدیرحراست دانشگاه درجلسه هم انیشی شبکه کامیاران

مدیرحراست دانشگاه گفت: مجموعه مدیران ومعاونین دانشگاه ازاولین مدیرشبکه زن حمایت می کند لازم است کلیه کارکنان شبکه کامیاران نیربا ایشان همکاری لازم راداشته باشند

یکشنبه 16 مهر 1396

تقدیرازکارکنان سلامت محیط به مناسبت روزجهانی بهداشت محیط

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران طی مراسمی بمناسبت روزجهانی بهداشت محیط ا زکارکنان این واحدتقدیرنمود

پنجشنبه 6 مهر 1396

برگزاری کارگاه آموزشی مین وکمکهای اولیه

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این کارگاه آموزشی را باهمکاری جمعیت هلال احمرواداره بهزیستی جهت کلیه بهورزان برگزارنمود

پنجشنبه 30 شهریور 1396