شبکه بهداشت

آخرین اخبار

برگزاری همایش منع خشونت علیه زنان

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این همایش راباهمکاری کمیسیون اموربانوان فرمانداری برگزارنمود

چهارشنبه 8 آذر 1396

برگزاری جلسه با امامان جمعه وجماعت

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این جلسه را درراستا برنامه های هفته ملی مبارزه با ایدز برگزارنمود

چهارشنبه 8 آذر 1396

برگزاری جلسه با امامان جمعه وجماعت

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این جلسه را درراستا برنامه های هفته ملی مبارزه با ایدز برگزارنمود

چهارشنبه 8 آذر 1396

بازدید کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ازبیمارستان سینا

دراین بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون توسعه ومنابع انسانی ومعاون اموربهداشتی دانشگاه،نماینده مجلس ،سرپرست شبکه بهداشت ودرمان ،امامان جمعه ،معاون فرماندار،بخشدارمرکزی ،شهردارواعضای شوارای شهروجمعی ازروسا ادارات شهرکامیاران؛ رئیس واعضائ کمیسیون برنامه وبودجه مجلس راهمراهی نمودند.

سه‌شنبه 7 آذر 1396

برگزاری کمیته هماهنگی برون بخشی ایدز

این کمیته به منظور برگزاری بهتر اقدامات هفته ملی ایدز (14-8 آذر ماه 1396) برگزارگردید

شنبه 4 آذر 1396

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته بسیج

دراین مراسم سرپرست شبکه بهداشت ودرمان هفته بسیج رابه تمام همکاران بسیجی تبریک گفتند

شنبه 4 آذر 1396

پیاده روی بانوان به مناسبت روزجهانی دیابت

این برنامه باحضوربانوان شاغل درادارات شهرکامیاران دراستادیوم ورزشی آزادی این شهرستان برگزارگردید.

پنجشنبه 25 آبان 1396

جمع آوری وارسال کمک های کارکنان شبکه به مناطق زلزله زده

کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران کمکهای نقدی وجنسی خودراجمع آوری وآن رابه مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعزام نمودند

پنجشنبه 25 آبان 1396

اعزام اکیپ های بهداشتی درمانی به مناطق زلزله زده

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران اقدام به اعزام اکیپی متشکل ازچندنفرپزشک و ماما ویکدستگاه آمبولانس به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نمود.

سه‌شنبه 23 آبان 1396

برگزاری جلسه باموضوع صدوراسنادمالکیت بین مدیران شبکه وبنیادمسکن

تسریع دراجرای رونداخذ اسنادمالکیت مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت ازمطالبات سرپرست شبکه بهداشت ودرمان دراین جلسه بود.

یکشنبه 21 آبان 1396