شبکه بهداشت

آخرین اخبار

بازدیدمدیرشبکه ازاماکن ورزشی،تهیه وتوزیع موادغذایی،آرایشی وبهداشتی شهرستان کامیاران

دراین بازدیدنماینده فرماندار، مسئول حراست وکارشناسان سلامت محیط وغذاودارومدیرشبکه بهداشت ودرمان راهمراهی نمودند

سه‌شنبه 28 دی 1395

بازدید رئیس ومعاونین دانشگاه علوم پزشکی کردستان ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران

دراین بازدیدرئیس دانشگاه ازنزدیک درجریان نحوه خدمت رسانی بهداشتی درمانی وهمچنین پروژه های درحال ساخت دراین شهرستان قرارگرفتند.

شنبه 25 دی 1395

اجرای طرح کشوری ارزیابی سلامت بهورزان درشهرستان کامیاران

دراولین ساعات شروع این طرح، مدیرشبکه بهداشت ودرمان ورئیس مرکزبهداشت ازنحوه اجراآن بازدید نمودند

شنبه 18 دی 1395

برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و آنفلوانزا

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این کارگاه آموزشی راجهت مراقبین سلامت مراکز شهری و کارشناسان مبارزه بابیماریهای مراکز روستایی برگزارنمود

پنجشنبه 9 دی 1395

بخش سی تی اسکن بیمارستان سینا شهرستان کامیاران افتتاح شد

افتتاح این بخش ازبرکات طرح تحول درنظام سلامت می باشدکه درسفروزیربهداشت ودرمان به این شهرستان تأمین اعتبارگردید

چهارشنبه 8 دی 1395

برگزاری همایش پیشگیری ازبیماریهای پرخطررفتاری

درخلال این همایش رپیدتست HIVنیزجهت آرایشگران شرکت کننده دراین همایش انجام شد

چهارشنبه 1 دی 1395

برگزاری مراسم تجلیل ازداوطلبین سلامت شهرستان کامیاران به روایت تصویر

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران درمورخه 95/9/29به مناسبت روزجهانی داوطلب طی مراسمی باشکوه ازداوطلبین سلامت ومربیان نمونه این شهرستان تقدیرنمود

سه‌شنبه 30 آذر 1395

برگزاری همایش پیشگیری ازایدزوبیماریهای پرخطررفتاری

بررسی تاریخچه واپیدمیولوژی بیماری ایدز،عامل عفونت ،راههای انتقال، وراههای پیشگیری ازاین بیماری ازسرفصلهای این همایش بود

سه‌شنبه 23 آذر 1395

معدوم سازی 9 تن مواد غذایی وآرایشی غیرقابل مصرف

این مقدارشامل: انواع مواد غذایی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی بودکه توسط بازرسان بهداشت محیط در سطح شهرستان کشف ، ضبط و جمع آوری شده است

چهارشنبه 17 آذر 1395

واگذاری بوفه(دکه) و خدمات تزریقات و پانسمان بیمارستان سینا از طریق مزایده

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران این اماکن را از طریق مزایده عمومی به شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع مزایده واگذار می نماید

یکشنبه 7 آذر 1395